AKADEMIE KARATE VALAŠSKO

Czech Goju Ryu Karate Do Federation  a  KRAJSKÝ SVAZ KARATE ČSKe ZLÍNSKÉHO KRAJE

Akademie Karate Valašské Klobouky z. s.

VOLNOČASOVÉ KROUŽKY

VÝKONNOSTNÍ ODDÍL SPORTOVNÍHO KARATE

KLUB TRADIČNÍHO GOJU RYU KARATE

Působíme v lokalitách těchto měst a přilehlém okolí regionu Valašsko:

VALAŠSKÉ KLOBOUKY | BRUMOV-BYLNICE | VSETÍN

Sportovní sekce

Kroužky karate pro děti a mládež

Výkonnostní karate pro talentovanou mládež

NÁBOR

Děti a mládež vedeme ke sportu a postoji fair play (což značí dodržování pravidel nebo rovné zacházení se všemi zúčastněnými). Zájemci se mohou v principu účastnit soutěží na okresní, krajské i republikové úrovni (směr olympijské karate a také v rámci všestylové soutěže bojových sportů tzv. Čubu ligy). Soutěžní disciplíny jsou přizpůsobeny věku dětí.

Podstatou karate je však sebeobrana (tedy i zásada neútočení). V době míru pravidelným tréninkem učíme děti a mládež především umění, jak boj v co nejkratším čase ukončit nebo ho zamezit, aby se dále nerozvinul. Nevychováváme ze svěřenců rváče.

Koncepce 90 minut tréninku je motivační a zároveň učí děti disciplíně. Pravidelná pohybová aktivita napomáhá zdravému rozvoji a vztahu k pohybu. Systém karate buduje všestranný pohybový základ. Podobně jako v gymnastice je metodika zaměřená na funkční posilování a protahování celého těla. Technické a taktické znalosti a dovednosti sebeobrany se získávají postupně. Jsou hodnoceny zkouškou technické vyspělosti a oceněny opaskem (barevné a černý).

Tradiční karate

Rekreační karate pro dospělé

Okinawské a moderní japonské směry

NÁBOR

Dospělí mohou očekávat tyto benefity: redukce nadváhy, odbourávání stresu a pocitů únavy, rozvoj kondice, koordinace a koncentrace. 

Podle založení každého z nás se věnujeme buď cvičení technik a aplikací stylu Goju Ryu a základům Kobudo nebo praktickým zápasovým technikám ze stylů Shotokan, Kyokushin, Judo a Jiu-Jitsu respektive Kudo.

Cvičení karate je aerobního charakteru a druhem přirozeného funkčního tréninku. Neposilujeme svaly izolovaně, ale učíme svaly spolupracovat. Jedná se o 120 minut intenzivního tréninku s instruktorem. 

Přidejte se k nám.

Chcete zlepšit své pohybové dovednosti? Naučit se něco nového? Zajímají vás tradiční způsoby posilování, dechová cvičení a kontemplace při pohybové sestavě?

Nebo máte chuť se pořádně ale bezpečně odreagovat? Seznámit se s účinnou sebeobranou a zápasením v bojovém sportu ? Zážitek, adrenalin, kolik vložíte, tolik se vám vrátí(!) 

Řekli o nás

Pracuji jako fyzioterapeutka a o zdravém pohybu vím své. Na ukázkové hodině jsem viděla mnoho prvků, které i já cvičím s dětmi s vadným držením těla. Funkční, stabilizační, protahovací a koordinační cvičení i rovnovážné polohy, vše podané zábavnou formou.

Ocenila jsem také profesionální a velmi laskavý přístup.

Veronika Haberlandová

Vsetín

Relax pro děti i dospělé

Štěpánka Vaňková

Nadašov

Dnešním dětem hrozí spousta civilizačních chorob, které jsou zapříčiněny hlavně nedostatkem pohybu.  Obezita, problémy s páteří  páteří už i u dětí. Trénink karate procvičuje a posiluje všechny tělesné partie. Učí děti koncentraci, sebeovládání, dodržování určitého řádu, což s ovládáním bojového umění je výborná průprava pro život.

My dospělí také zoufale potřebujeme přiměřený pohyb, abychom udržovali naše tělesné schránky v použitelném stavu. Navíc si vždycky vyrobím perfektní žízeň na pivo.

Radoslav Kašparec

Vlachovice

1. Nebolí mě záda. Nemusím absolvovat potupné pravidelné kolečko: lékař, injekce a rehabilitace, které nikam nevedlo. Tělo poslouchá mě, ne já jeho.

2. Precizně a individuálně vedený trénink přizpůsobený dětem nebo dospělým.

3. Endorfiny.

Martina Olejníková

Vlachovice

Proč vybrat právě násNezisková organizace volného času pro děti a mládež

Škola bojového umění pro dospělé


Český svaz karate Goju-ryu (ČSKGr)

Czech Goju Ryu Karate Do Federation

Odborné vedení

Předseda: PaedDr. et Mgr. Miroslav Coufal, 3. Dan Karate.

Kvalifikace: Sportovní trenér (MU, Brno), Výchovná animace volného času (KU v Ružomberku), pedagogické vzdělání (OU v Ostravě).

Praktické zkušenosti u Policie ČR. Praktikující karate (od roku 1988).

Pravidelná účast odborných seminářů domácích i mezinárodních instruktorů. Pod přímým vedením a vlivem výrazných učitelů karate České republiky, Slovenska a japonského mistra Takeji Ogawy, 10. Dan EGKF. 


Uznávaný japonský mistr Takeji Ogawa, 10. Dan navštívil tehdejší Československo poprvé v roce 1971, aby udělil první technické stupně. Jeho příchod ovlivnil rozvoj karate jakož i další směřování karate převážně na Slovensku. I ve svém pokročilém věku stále velmi aktivní je příkladným vzorem vyspělé techniky a funkčního provedení. Vede pravidelné odborné semináře a každý rok navštíví několik evropských měst. 

Hanshi Takeji Ogawa se narodil 24. listopadu 1942 (v Chibe součást prefektury Tokio). Jako 10letý začal cvičit karate se svým sousedem, který v té době již trénoval bojové umění. Jako 15letý začal trénovat pod vedením mistra Urakawy, později pod vedením mistra Kikuchiho (oba ze směru Goju Kai legendárního mistra Yamaguchiho). V roce 1969 přijel do Evropy na pozvání a už zde zůstal. Začal v Rakousku vyučovat ve sportovní škole. Vedl reprezentaci karate a stál u zrodu a výrazně ovlivnil karate nejen v Rakousku, ale i v tehdejším Československu, Jugoslávii, Maďarsku, Švýcarsku a Německu. Své umění dále studoval přímo na Okinawě (nejstarší linii Seiko Higa). Od roku 2016 je čestným držitelem 10. Danu EGKF Evropské federace Goju Ryu Karate. 

Profesionální zázemí 

Český svaz Karate Goju Ryu (ČSKGr) je servisní organizací pro kluby sportovního a tradičního okinawského karate. a dlouholetým členem České unie Bojových umění (ČUBU), která sdružuje organizace působící v oblasti bojových umění České republiky.

Sportovní karate šíří podle standardů mezinárodní organizace World Karate Federation (WKF) v přímé vazbě na European Karate Federation (EKF) -organizace uznávané Olympijským výborem. Zajišťuje využití vědeckých poznatků a výběr talentů pro sportovní dráhu.

V sekci tradičního karate sdružuje spolky napojené na mezinárodní federace Goju Ryu Karate v přímé vazbě na Okinawu a existující organizace. Podílí se na předávání odkazu starobylé nauky nepřerušených generačních linií.

________________________

AKVK z. s. 

Úzce dále spolupracuje se zástupci okinawské organizace Gojuryu Kokusai Karate Kobudo Renmei v Čechách a na Slovensku, dále se členy mezinárodního sdružení Ogawa-Ha Goju Ryu a členy Slovenské federace karate a bojových umění (SFKaBU) a pochopitelně s vedením Českého svazu karate (ČSKe). 

Podílí se na fungování a rozvoji  Krajského svazu karate ČSKe Zlínského kraje.