Vybíráme talenty pro OLYMPIJSKÉ KARATE

VÝKONNOSTNÍ ODDÍL Krajského svazu ČSKe Zlínského kraje

Trénujeme děti a mládež od 6 let 

SPORTOVNÍ KARATE A SEBEOBRANA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Sdružujeme dospělé zájemce trénink OKINAWSKÉHO KARATE

REKREAČNÍ A KONDIČNÍ POJETÍ APLIKOVANÉ SEBEOBRANY

Působíme v lokalitách a okolí těchto měst:

VALAŠSKÉ KLOBOUKY BRUMOV-BYLNICE 

| VSETÍN


Realizujeme KURZY SEBEOBRANY A REÁLNÉ SEBEOBRANY

Aktivně se podílíme na projektu Zlínského kraje MaS06-23

PODPORA SEBEOBRANY ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH


Popularizujeme MMA bojové sporty KARATE, JIU-JITSU, KICKBOX a THAIBOX. 


Organizujeme SOUTĚŽE, NÁBOROVÉ AKCE a BESEDY VE ŠKOLÁCH.


Vzdělávání a rozvoj našich trenérů a sportovců zabezpečují ČESKÝ SVAZ KARATE (ČSKe) a ČESKÝ SVAZ KARATE GOJU RYU (ČSKGr).


UDÁLOSTI

Seminář zaměřený na techniky podle zkouškového řádu jsme realizovali v sobotu 25. března 2023 v Brumově pro dorost a juniory od 9:00 do 14:00 s přestávkou na oběd v Kebabu na náměstí a od 14:00 do 19:00 h pro seniory. Všem děkujeme za účast i skvělou atmosféru!

Soutěže Karate Beginner se uskutečnila v sobotu 4. 3. 2023 ve Valašských Kloboukách za účasti 24 soutěžících z původně 32 přihlášených závodníků. Závodníci se utkali ve 3 kategoriích mladší žáci (7-8 let), starší žáci (10-11 let) a kadeti (14+) a soutěžilo se podle pravidel ČSKGr ve třech disciplínách 1. Karate Agility, 2. Kumite Balloon, 3. Kihon...

Obsahem letošního zimního soustředění karate byla jednak tradičně příprava na jarní zkoušky pokročilých žáků a zkoušky nováčků a jednak nově také praktické seznámení s vybranými soutěžními disciplínami. Fotky z průběhu zkoušek najdete ve fotogalerii.

Ocenění dobrovolných pracovníků volného času dětí a mládeže Zlínského kraje. Děkuji řediteli DDM a vedení města Valašské Klobouky za nominaci. Zde je záznam sestřihu regionální televize, kde také krátce hovořím na kameru:

Spolufinancováno Zlínským krajem. Lekce třetí: Bojové sporty. Ve spolupráci se Spartakus Vsetín. Trenér boxu a kick boxu Martin Hon a trenér karate Miroslav Coufal s žáky ZŠ Integra. Chlapci a dívky 6. - 9. ročník.


STÁLÝ NÁBOR ČLENŮ DO SPOLKU AKADEMIE VALAŠSKO

děti a mládež od 6 let

Děti a mládež vedeme ke sportu...

postoji fair play, což značí dodržování pravidel a rovné zacházení se všemi zúčastněnými. Starší a zkušenější formujeme, aby se mohli stát vzorem mladším a začátečníkům.

Zájemci se mohou v principu účastnit soutěží na okresní, krajské i republikové úrovni (směr olympijské karate, ale i v rámci všestylových soutěží bojových sportů, tzv. Čubu ligy). Soutěžní disciplíny jsou přizpůsobeny věku dětí.

Nejsme uzavřená skupina, spolupracujeme s odborníky, profesionály i institucemi.

Podstatou je kondice a sebeobrana. Děti a mládež učíme, jak boj v co nejkratším čase ukončit nebo ho zamezit, aby se dále nerozvinul.

 Nevychováváme ze svěřenců rváče, ale SPORTOVCE.

Koncepce 60 minut tréninku je motivační a zároveň učí děti disciplíně. Pravidelná pohybová aktivita napomáhá zdravému rozvoji a vztahu k pohybu. Systém karate buduje všestranný pohybový základ.


Podobně jako v gymnastice je metodika zaměřená také na funkční posilování a protahování celého těla. 


Technické a taktické znalosti a dovednosti se získávají postupně. Jsou hodnoceny zkouškou technické vyspělosti a oceněny barevným opaskem. 

dospělí

začít můžete v každém věku, nejstarším začátečníkům u nás je 60+

Přidejte se k nám...

Chcete zlepšit své pohybové dovednosti?
Naučit se něco nového? 
Zajímají vás tradiční způsoby posilování, dechová cvičení?
Máte chuť se pořádně ale bezpečně odreagovat?
 Seznámit se s reálnou sebeobranou nebo si vyzkoušet zápasení v bojových sportech?

Zážitek, adrenalin,
kolik vložíte, tolik se vám vrátí (!) 

Dospělí mohou očekávat tyto benefity: redukce nadváhy, odbourávání stresu a pocitů únavy, rozvoj a udržení kondice, koordinace a koncentrace.


Podle založení každého z nás se věnujeme buď cvičení technik a aplikací stylu Goju Ryu a základům Kobudo nebo praktickým zápasovým technikám ze stylů Shotokan, Kyokushin, Judo a Jiu-Jitsu respektive Kudo či Box a jeho varianty Kick Box a Thai Box.


Cvičení je aerobního charakteru a druhem přirozeného funkčního tréninku. Neposilujeme svaly izolovaně, ale učíme svaly spolupracovat. Jedná se o 60 minut intenzivního tréninku pod vedením zkušeného instruktora nebo volný vstup (pro pokročilé cvičence). 

ŘEKLI O NÁS

Relax pro děti i dospělé

Štěpánka Vaňková

Nadašov

1. Nebolí mě záda. Nemusím absolvovat potupné pravidelné kolečko: lékař, injekce a rehabilitace, které nikam nevedlo. Tělo poslouchá mě, ne já jeho.

2. Precizně a individuálně vedený trénink přizpůsobený dětem nebo dospělým.
3. Endorfiny.

Martina Olejníková

Křekov


Dnešním dětem hrozí civilizační choroby, trpí nedostatkem pohybu. Obezita, problémy s páteří. 

Trénink karate procvičuje a posiluje celé tělo. Učí děti koncentraci, sebeovládání, což spolu s ovládáním bojového umění je výborná průprava pro život.
My dospělí také zoufale potřebujeme přiměřený pohyb, abychom udržovali tělesné schránky v použitelném stavu. Navíc si vždycky vyrobím perfektní žízeň na pivo.

Radoslav Kašparec

Vlachovice

Pracuji jako fyzioterapeutka a o zdravém pohybu vím své. 
Na ukázkové hodině jsem viděla mnoho prvků, které i já cvičím s dětmi s vadným držením těla. Funkční, stabilizační, protahovací a koordinační cvičení i rovnovážné polohy, vše podané zábavnou formou.
Ocenila jsem také profesionální a velmi laskavý přístup.

Veronika Haberlandová

Vsetín

ODBORNOST A ZASTŘEŠUJÍCÍ ORGANIZACE

Odborné vedení


Předseda spolku
PaedDr. Miroslav Coufal

3. Dan Karate, lektor ČSKGr Ogawa-Ha Goju Ryu Czech Republic 
s platnými licencemi trenéra a zkušebního komisaře II. třídy.


Kvalifikace: Sportovní trenér (MU, Brno), Výchovná animace volného času (KU, Ružomberok), Pedagogické vzdělání (OU, Ostrava).


Praktické zkušenosti u Policie ČR. Praktikující karate od roku 1988.


Další vzdělávání: Pravidelná účast odborných seminářů domácích i mezinárodních instruktorů. Pod přímým vedením a vlivem výrazných učitelů karate České republiky, Slovenska a japonského mistra Takeji Ogawy, 10. Dan EGKF.


...zjistit více

Mgr. Jana Coufalová

Poradenství

Poúrazová a pozátěžová rehabilitace

Kompenzační a nápravná cvičení

Tejpování

Sportovní příprava dětí

________________________

Další vazby:

Akademie Valašsko-Bojové sporty a sebeobrana z. s. 
úzce spolupracuje se zástupci okinawské organizace Gojuryu Kokusai Karate Kobudo Renmei v Čechách a na Slovensku,
také se členy mezinárodního sdružení Ogawa-Ha Goju Ryu a členy Slovenské federace karate a bojových umění (SFKaBU) a pochopitelně rovněž s vedením Českého svazu karate (ČSKe).

Podílíme se na fungování a rozvoji Krajského svazu karate ČSKe Zlínského kraje.


Český svaz karate Goju-ryu

Czech Goju Ryu Karate Do Federation

Profesionální zázemí 


Český svaz Karate Goju Ryu (ČSKGr) je servisní organizací pro kluby sportovního a tradičního okinawského karate. a dlouholetým členem České unie Bojových umění (ČUBU), která sdružuje organizace působící v oblasti bojových umění České republiky.

Sportovní karate šíří podle standardů mezinárodní organizace World Karate Federation (WKF) v přímé vazbě na European Karate Federation (EKF), organizace uznávané Olympijským výborem. Zajišťuje využití vědeckých poznatků a výběr talentů pro sportovní dráhu.

V sekci tradičního karate sdružuje spolky napojené na mezinárodní federace Goju Ryu Karate v přímé vazbě na Okinawu a existující organizace. Podílí se na předávání odkazu starobylé nauky nepřerušených generačních linií.

KONTAKT

Akademie Valašsko-Bojové sporty a sebeobrana z. s.
Drahy 1424, 763 31 Brumov-Bylnice

IČ 06351778 DIČ: CZ06351778 (nejsme plátci DPH)


+420 728 280 627
akademie@karatevk.cz 


Bankovní spojení
2001697873/2010
FioBanka
IBAN: CZ02 2010 0000 0020 0169 7873
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX  

PODPORUJÍ NÁS

Město Valašské Klobouky

Katedra přírodních věd a kinantropologie Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci

Národní sportovní agentura ČR

Český svaz karate 

Zlínský kraj

...a další