Podmínky

Náš klub získal Certifikát technicko sportovní autority pro Zlínský kraj a

spolu s tím se zásadně upravuje strategie dalšího rozvoje:


Poznámka:

Kroužek je volnočasová aktivita, kde trávíš svůj volný čas a je celkem jedno, jestli jednou přijdeš a jednou nepřijdeš. Kroužek je určený hlavně úplným nováčkům, kteří chtějí zjistit, jestli je karate pro ně to pravé.

 My však chceme být sportovní klub nejen pro mládež, kde se snažíme dosáhnout nějaké úrovně. U nás je to systém pásků, kterých můžeme postupně při studiu karate dosahovat. Dosáhnout jich můžeme jen pravidelným trénováním a učením se od svých trenérů. 

Od 18 let se naši pokročilí studenti věnují tradičnímu Goju Ruy Karate a na závody jezdí minimálně, do té doby podřizujeme tréninky soutěžní sportovní přípravě a očekává se angažovanost rodičů a účast dětí na závodech. 

K tomu navíc děti a mládež seznamujeme s aplikacemi sebeobrany cíleně ve školních kurzech či na soustředěních nebo karate táborech a obvykle také průběžně na trénincích a hlavně před závěrečným veřejným vystoupením ke konci školního roku.


Ceník pro školní rok 2022/2023

Kolik to stojí a jak můžu uhradit?


Školné - děti a mládež
Zde jsou pokyny a informace k platbě školného podle sazebníku příslušné instituce, která nám zajišťuje cvičební prostory a odměnu vedoucímu oddílového kroužku v daném městě: DDM Valašské KloboukyZŠ Integra Vsetín.
+
Členství ve sportovním spolku - děti a mládež
KATEGORIE A: Nováčci hradí jednorázově vstupní členský příspěvek 100 Kč, s nutností vyplnit vstupní členskou přihlášku,
uhrazením souhlasíte se zásadami členství a zpracováním osobních údajů, příspěvek pokrývá administrační náklady pro zápis do Rejstříku sportů ČR.
Hradí se bezhotovostně v den nástupu prvního tréninku na účet spolku 2001697873/2010 (Fio banka), variabilní symbol RČ dítěte a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte!


KATEGORIE B: Stávající členové již nevyplňují vstupní přihlášku a hradí pouze pravidelný roční příspěvek 100 Kč (závodníci) nebo 500 Kč (ostatní) - sami si zvolte, jakou částku nám pošlete, ale vaše rozhodnutí je závazné - od závodníka se očekává minimálně jedna účast na soutěži za pololetí, pravidelná docházka na trénink 2xtýdně a účast na soustředěních, více Harmonogram roku
tento příspěvek pokrývá náklady pro zápis do registru a nákup členské známky Českého svazu karate Goju Ryu (ČSKGr) respektive Českého svazu karate (ČSKe).

Hradí se bezhotovostně v den nástupu prvního tréninku na účet spolku 2001697873/2010 (Fio banka), variabilní symbol 1002023 případně 5002023 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte! 

Kurzovné - dospělí

Roční cyklus (září-červen) 1200 Kč nebo měsíčně 300 Kč (jedná se o odměnu trenérovi a příspěvek do fondu oprav a nákupu vybavení speciální tělocvičny).
Hradí se bezhotovostně v den nástupu prvního tréninku nebo první trénink v měsíci na účet spolku 2001697873/2010 (Fio banka), variabilní symbol 0072023 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení!
.


V případě dotazů nás kontaktujte.