Podmínky

Náš sportovní klub získal certifikát Technicko sportovní autority pro Zlínský kraj a

spolu s tím zásadně ctíme strategii udržitelného rozvoje, viz leták přidruženého oddílu:

Ceník pravidelných tréninků pro školní rok 2022/2023

Hradí se školné a každoročně členský příspěvek.


Školné - děti a mládež
Zde jsou pokyny a informace k platbě školného podle sazebníku příslušné instituce, která nám zajišťuje cvičební prostory a odměnu vedoucímu oddílového kroužku v daném městě: DDM Valašské KloboukyZŠ Integra Vsetín, DDM Brumov-Bylnice.
+
Členství ve spolku Akademie Valašsko - děti a mládež
KATEGORIE A: 
Nováčci hradí jednorázově vstupní členský příspěvek 100 Kč s neomezenou platností, s nutností vyplnit vstupní členskou přihlášku,
uhrazením souhlasíte se zásadami členství a zpracováním osobních údajů, příspěvek pokrývá administrační náklady pro zápis do Rejstříku sportů ČR.
Hradí se bezhotovostně v den nástupu prvního tréninku na účet spolku 2001697873/2010 (Fio banka), variabilní symbol RČ dítěte a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte!


KATEGORIE B: 
Stávající členové již nevyplňují vstupní přihlášku a hradí pouze pravidelný roční příspěvek 500 Kč (sportovci) nebo 900 Kč (ostatní) - sami si zvolte, jakou částku nám pošlete, ale vaše rozhodnutí je závazné - od sportovce se očekává minimálně jedna účast na soutěži za rok, pravidelná docházka na trénink 2xtýdně, účast minimálně na jednom soustředění a jedněch zkouškách (páskování), více Harmonogram roku
tento příspěvek pokrývá náklady pro zápis do registru a nákup roční členské známky Českého svazu karate Goju Ryu (ČSKGr) respektive Českého svazu karate (ČSKe).

Hradí se bezhotovostně v den nástupu prvního tréninku na účet spolku 2001697873/2010 (Fio banka), variabilní symbol 1002023 případně 5002023 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte! 

Kurzovné karate - dospělí

Roční cyklus (září-červen) 2000 Kč nebo měsíčně 300 Kč (jedná se o odměnu trenérovi a příspěvek do fondu oprav a nákupu vybavení speciální tělocvičny).
Hradí se bezhotovostně v den nástupu prvního tréninku nebo první trénink v měsíci na účet spolku 2001697873/2010 (Fio banka), variabilní symbol 0072023 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení!
.


V případě dotazů nás kontaktujte.