ZÁSADY

Náš spolek je držitelem certifikátu

Technicko sportovní autorita

pro Zlínský krajský region


Prosíme o dodržování těchto zásad


Ctíme strategii udržitelného rozvoje


Ceník pravidelných tréninků školní rok 2023/2024

Hradí se dvě položky:  1. Školné a 2. Roční provozní příspěvek 

Nováčci hradí navíc jednorázový členský příspěvek s povinností vyplnit PŘIHLÁŠKU

uhrazením souhlasíte se zásadami členství a zpracováním osobních údajů, příspěvek pokrývá administrační náklady pro zápis do Rejstříku sportů ČR a nákup ročních členských známek pro sportovce České unie bojových umění.

Další účel příspěvků je rozvoj sportovního oddílu (nákup a obnova vybavení, odměny a diplomy, občerstvení a pitný režim, školení trenérů a rozhodčích atd.)


Školné 

500 Kč/pololetí  1000 Kč/školní rok

OD KONCE ZÁŘÍ - DO POLOVINY ČERVNA

pokyny a informace k platbě školného podle sazebníku instituce, která nám zajišťuje cvičební prostory: DDM Valašské Klobouky

Provozní příspěvek 

kategorie A (dotovaná) SPORTOVCI  500 Kč/rok

kategorie B OSTATNÍ  1000 Kč/rok

Podmínky pro kategorii A trénink 2x týdně a účast na soutěžích a sportovních akcích (závody, zkoušky "páskování", soustředění)


Provozní příspěvek se hradí bezhotovostně v den nástupu prvního tréninku

na účet spolku 2001697873/2010 Fio banka

variabilní symbol RČ DÍTĚTE

do zprávy pro příjemce uveďte JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE 


Poznámka:

Platební podmínky jsou jednotné a platné pro všechny oddíly Akademie Valašsko-Bojové sporty a sebeobrana z. s. 

KARATE | SEBEOBRANA (s prvky Brazilského JIU-JITSU a AIKIDO | BOX-KICKBOX