PODMÍNKY A CENOVÝ SAZEBNÍK

  1. NOVÁČCI NA PRVNÍ TRÉNINK přinesou 100 Kč a (předem vyplněnou) jednorázovou PŘIHLÁŠKU DO SPOLKU AKVK z. s. Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte a souhlas GDPR je součástí formuláře přihlášky. 
  2. VŠICHNI ČLENOVÉ se zájmem o aktivní účast na trénincích (včetně nováčků) HRADÍ PRAVIDELNÉ ROČNÍ ŠKOLNÉ děti a mládež 7-17 let 500 Kč, a to v termínu ideálně do 30. září respektive při nástupu až ve II. pololetí školního roku v termínu do 28. února V KANCELÁŘI PŘÍSLUŠNÉHO DDM VALAŠSKÉ KLOBOUKY respektive DDM BRUMOV-BYLNICE respektive Karate - ZŠ Integra Vsetín (oddíl Vsetín má školné vyšší, viz odkaz). Úhradu je možné provést také prostřednictvím trenéra (potvrzení k proplacení pro pojišťovnu bude vydáno dodatečně).

  3. Spolu s úhradou školného JE TŘEBA KAŽDÝ ROK VYPLNIT A PODEPSAT PŘIHLÁŠKU K PŘÍSLUŠNÉMU SPÁDOVÉMU DDM respektive ZŠ INTEGRA VSETÍN. Přihlášku k vyplnění předá trenér.

___________________________


  1. ZAČÁTEČNÍCI (po přijetí jsou automaticky nositelé bílého pásu a držitelé technického stupně vyspělosti 9.KYU) NEMUSÍ NOSIT (karate-gi) KIMONO. POVINNOST CVIČIT V KIMONU PŘINÁLEŽÍ VŠEM ČLENŮM +8. KYU. KIMONO VYŽADUJEME TAKÉ K PRVNÍM ZKOUŠKÁM - k přihlášce proto prosím dopište na zadní stranu, že máte zájem kimono závazně objednat (nakupujeme hromadně a poskytujeme zajímavou slevu; na základě toho vám zašleme další instrukce);
  2. POVINNOST CVIČIT S CHRÁNIČI A NOSIT VLASTNÍ CHRÁNIČE NA KAŽDÝ TRÉNINK PLATÍ PRO ČLENY +6.KYU, zatímco ŽÁCI 9., 8. a 7. KYU ještě VLASTÍ CHRÁNIČE MÍT NEMUSÍ A VYUŽÍVAJÍ KLUBOVÉHO VYBAVENÍ - k přihlášce proto dopište na zadní stranu, pokud máte zájem chrániče závazně objednat (nakupujeme hromadně a poskytujeme slevu; na základě toho vám zašleme další instrukce);

  3. ÚČAST NA ZKOUŠKÁCH tzv. PÁSKOVÁNÍ JE PODMÍNĚNA VČASNOU ÚHRADOU POPLATKU ZA ZKOUŠKU A ZA ZÁPIS VÝSLEDKU DO SVAZOVÉHO REGISTRU - nejpozději 7 dní před ohlášeným termínem zkoušky zašlete 8.-6.kyu (žluté proužky až oranžové proužky) 400Kč nebo 5.-2.kyu (oranžový pás až hnědý pás) 600Kč na účet 2001697873/2010 a nezapomeňte před odesláním platby vyplnit oznámení příjemci: jméno a příjmení dítěte;

  4. ZAKOUPENÍ PRŮKAZU KARATISTY (BUDO PAS) ČESKÉHO SVAZU KARATE ČSKe PLATNÝ PO CELOU DOBU SPORTOVNÍ KARIÉRY A ČLENSTVÍ VE SVAZU KARATE ČR - jednorázově 100 Kč (platnost v ČR), 150 Kč (mezinárodní platnost) NENÍ NEZBYTNÉ, neboť dnes již plně funguje a dostačuje elektronická evidence; případně za poplatek 50 Kč vystavíme dle potřeby originální klubový certifikát;

  5. PŘÍSPĚVEK ZA ÚČAST NA SOUSTŘEDĚNÍ AKVK z. s. je jednotný 100 Kč/den (při nenaplnění minimálního počtu 10 osob může být poměrnou částí navýšen) - hradí se hotově většinou na místě nebo předem trenérovi;

  6. MIMOŘÁDNÉ TRÉNINKY A-TÝMU jsou zdarma;

  7. LETNÍ TÁBOR LUHAČOVICE (5 nocí 4500 Kč), LETNÍ TÁBOR VRŠATEC (5 nocí 3500 Kč), PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VAL. KLOBOUKY (3 dny bez obědu 650 Kč s obědem 850 Kč) pokud nebude uvedeno jinak v aktuálních propozicích.