ZÁSADY

Náš spolek je držitelem certifikátu

Technicko sportovní autorita

pro Zlínský krajský region

Prosíme o dodržování těchto zásad


Ctíme strategii udržitelného rozvoje


Ceník pravidelných tréninků školní rok 2023/2024

Hradí se odděleně dvě položky:  1. Školné a 2. Roční členský příspěvek

Nováčci hradí navíc administrační poplatek 100 Kč s povinností vyplnit

PŘIHLÁŠKU DO SPOLKU

uhrazením souhlasíte se zásadami členství a zpracováním osobních údajů, jednorázový příspěvek pokrývá administrační náklady evidence pro zápis do Rejstříku sportů ČR. 


Školné  DDM Valašské Klobouky

500 Kč/pololetí nebo 1000 Kč/rok

ŠKOLNÍ ROK - KONEC ZÁŘÍ AŽ POLOVINA ČERVNA

školné za volnočasové vzdělávání hradíte osobně v kanceláři DDM u paní Tarabusové spolu s vyplněním prohlášení zákonných zástupců a přihlášky do DDM Valašské Klobouky, který nám zajišťuje cvičební prostory, úrazové pojištění dětí a pravidelnou minimální odměnu trenérovi

Členský příspěvek  Akademie Valašsko

kategorie A karate závodníci 600 Kč/rok

ostatní KARATE, BOX, SEBEOBRANA  1000 Kč/rok

Podmínky pro kategorii A jsou trénink 2x týdně a povinná účast na zpoplatněných sportovních akcích, startovné apod. (závody, zkoušky, soustředění)

Členský příspěvek hradíte bezhotovostně na účet spolku Akademie Valašsko:


Členský příspěvek uhraďte bezhotovostně

na účet spolku 2001697873/2010 Fio banka

variabilní symbol RČ DÍTĚTE

do zprávy pro příjemce uveďte JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE A VYBRANÝ SPORT


Členský příspěvek slouží také na nákup ročních členských známek u svazových organizací České unie bojových umění a České unie sportu (v souladu s aktuálně se měnící českou sportovní legislativou se opět očekává jeho navýšení) ale zatím jej platíme z vybraných peněz za rodiče.

Část příspěvku jde na rozvoj sportovního spolku (obnova pomůcek, diplomy a dárky, občerstvení a pitný režim na akcích nad rámec pravidelných tréninků, školení trenérů atd.)


Poznámka:

Potvrzení pro pojišťovnu za uhrazení členského příspěvku vám vystavíme na požádání, napište na info@karatevk.cz a na příštím tréninku předá trenér dítěti doklad o zaplacení (nejpozději do 15. 10.)


Platební podmínky jsou jednotné pro všechny oddíly Akademie Valašsko-Bojové sporty a sebeobrana z. s. 

KARATE | SEBEOBRANA (s prvky Brazilského JIU-JITSU a AIKIDO) | BOX-KICKBOX