Karate - Valašsko

Sledujte aktuality

Letní PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR (seminář a zkoušky) v srpnu (termín 7. - 9. 8. 2020):

uskuteční se 7., 8. a 9. srpna 2020 (pátek a sobota 9:00-12:30, neděle 9:00-12:30 zkoušky proběhnou potom do 13:30)

Cena za tábor 650 Kč bez obědu nebo 850 Kč s obědem. Místo: Valašské Klobouky tělocvična a areál DDM Mlýnská 432 (s obědem do plastu u okénka na Penzionu). Tábor je určen všem dětem od 6 let, uvítáme i starší děti a mládež. Náplní tábora jsou hry, cvičení s fyzioterapeutem, sebeobrana, příprava na zkoušky STV/páskování (cena za absolvování zkoušek je mimořádně snížena na 200 Kč), ukázky/NÁBOR.

Přihlášku (univerzální TÁBOR) naleznete zde https://www.ddmvk.cz/o-nas/dokumenty-ke-stazeni/

Vyplněnou přihlášku a platbu je nutné odevzdat do 30. 6. 2020 v kanceláři DDM Valašské Klobouky (případně se domluvte tel.: 577 311 156 e-mail: ddm@ddmvk.eu ) nebo je možné přijít a platit až v den konání přímo na místě +100Kč


Letní svazové soustředění ČSKGr a POBYTOVÝ TÁBOR LUHAČOVICE (termín 1. - 6. 7. 2020):

Bližší informace zde https://www.goju-ryu.cz/letni-soustredeni-luhacovice-2020/


Letní soustředění Ogawa-Ha Goju Ryu a POBYTOVÝ TÁBOR VRŠATEC (termín 16. - 22. 8. 2020):

Bližší informace zde https://www.karate-ilava.sk/


Ogawa Ha Summer Camp Krk 2020 CHORVATSKO  (termín 20. 7.  v 10:00 h až 26. 7.  v 13:00 h):

Omišalj, Otok Krk

Není nutné platit nic předem, ale je třeba se u trenéra závazně přihlásit !!!!

POZOR, ZMĚNA!

ROZPIS VENKOVNÍCH TRÉNINKŮ do konce června 2020:

ÚTERÝ 17:30 - 18:30 venkovní prostory areálu DDM Valašské Klobouky (při špatném počasí jsme uvnitř DDM v zrcadlovém sále)

ČTVRTEK 17:30 - 18:30 park U sv. Anny (sraz před kaplí) v Brumově (při špatném počasí se tréninky ruší, případně pište SMS, volejte 728 280 627)

Tyto mimořádné "po-coronavirové" tréninky jsou otevřené všem členů AKVK bez ohledu na oddíl, kde jsou zapsaní. Rovněž se otevíráme zdarma všem, kdo mají chuť si s námi zacvičit bez ohledu na členství (i pro nečleny a bez rozdílu věku 9 až 90 let - kamarády, známé nebo i nové zájemce). Členové AKVK zapsaní do oddílu Nedašov se mohou navíc domluvit na extra trénincích s asistentem trenéra Jožkou Vaňkem Tel.: 739 583 568, E-mail: josefvank@gmail.com


Vzniká nový oddíl KARATE CAMP VSETÍN - areál zahrady ZŠ Integra Vsetín Na Rybníkách 1628 a Sokolovna Vsetín Mostecká 367

Unikátní projekt soukromé základní školy, kde v naší spolupráci vzniká předpoklad pro zavedení povinně volitelného předmětu Sportovní karate. V sekci "Sportovní akademie ZŠ Integra Vsetín" nyní postupnými kroky během šk. roku 2020/2021 zrealizujeme náborové lekce v rámci tělesné výchovy napříč školou ve všech ročnících 1. i 2. stupně s cílem vybrat zájemce a talenty pro víkendový Karate Camp Vsetín. Camp se uskuteční podle zájmu nejméně však jedenkrát v každém pololetí s cílem získat závazné přihlášky do volitelného předmětu Sportovní karate pro šk. rok 2021/2022. Pokud se záměr projektu vydaří, založíme rovněž oddíl AKVK z. s. při Sportovní akademii ZŠ Integra Vsetín, který bude opět otevřen všem, tedy široké veřejnosti z řad dětí, mládeže i dospělých tentokrát ze Vsetína a jeho okolí v našem regionu Valašsko.Podpořte nás, když nakupujete na svých oblíbených eshopech

Přátelé, kamarádi,
pokud alespoň občas nakupujete na internetu, zkuste to přes portál www.givt.cz! Najdete na něm přes 1 200 nejznámějších e-shopů - a ať už budete nakupovat věci do domácnosti, obnovovat šatník nebo objednávat dovolenou - naše organizace vždy dostane příspěvek. 

Jak na to: 1. Přidejte si do prohlížeče jednoduché rozšíření od GIVTu - Pomocníka. Získáte ho zde: https://givt.cz/aplikace 2. Až budete nakupovat, Pomocník se objeví na e-shopech, které s GIVT.cz spolupracují. Vy si v něm jen zvolte, koho chcete podpořit. Najdete nás pod názvem AKVK z. s. 3. Nakupte si, jak jste zvyklí.

To je celé. Nestojí vás to nic navíc a naše Akademie Karate dostane část peněz z hodnoty nákupu.
Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat. A můžete o této možnosti říci i svým přátelům :)

Obdržené příspěvky využijeme na dárky a občerstvení pro děti (soustředění, tábory, turnaje). 

Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám! 

Vaše AKVK z. s.


Vizuomotorický trénink pro děti s ADHD

Speciální tréninkový program pro děti s ADHD ke zlepšení koncentrace pozornosti. Celkem pět individuálních lekcí plus vstupní a výstupní testy. Provádí zaměstnanci Katedry přírodních věd a kinantropologie. Garantuje Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Činnost je podpořena Grantovou agenturou České republiky. Zákonným zástupcům dětí přináleží finanční odměna. Bližší informace poskytne dr. Coufal na telefonu +420 728280627. Zájemci se mohou hlásit také písemně na akademie@karatevk.cz

Trénink pozornosti je realizován zábavnou pohybovou formou, individuálně, pod vedením vyškoleného instruktora. Trénink pozornosti zahrnuje pět lekcí po 30-40 minutách, jedna lekce týdně. V lekcích bude Vaše dítě provádět různé typy mířících úloh jako je házení míčku na zeď a zpětné chytání, házení sáčků a míčků na svislé a vodorovné terče, házení šipkami, a jejich různé modifikace. Při provádění těchto činností budou dítěti poskytovány slovní instrukce pro podporu zaměření pozornosti na ty prvky situace, které souvisí s provedením úlohy. Na začátku každé lekce bude mít dítě po dobu 5 minut nasazené lehké plastové brýle, které díky mikrokamerám v obroučce brýlí umožní videozáznam pohybu očí při provádění úlohy. Současně bude po tuto dobu 5 min pořízen videozáznam provedení úlohy dítětem. Týden před a týden po absolvování tréninku pozornosti dítě absolvuje následující úlohy: 1) hod míčku do zeď a zpětné chycení, 2) dvě reakční úlohy na počítači, 3) úloha pracovní paměti na počítači, 4) písemný ("tužka-papír") test pozornosti, 5) úloha manuálních dovedností (jemné motoriky).

Z účasti Vašeho dítěte na výše uvedeném tréninku nevyplývají žádná zdravotní či jiná rizika. Trénink není v rozporu s platnými právními předpisy a mezinárodními směrnicemi pro šetření, která zahrnují děti. Trénink bude probíhat v prostorách tělocvičny Gymnázia Valašské Klobouky (případně v některém z dalších prostor, které má AKVK k dispozici a v době, která bude individuálně projednána. Vaše dítě může přitom kdykoli svou účast v tomto tréninku ukončit. Získané informace jsou anonymní a nebudou poskytovány třetím osobám.Pracovní nabídka

Lektor/ka pro děti 4-7 let - dohoda o provedení práce DPP, odměna 150 Kč/h, přizpůsobíte si vlastní termín a čas (minimálně jedna vyučovací hodina týdně a v odpoledních hodinách, podle kapacity dětí, volných cvičebních prostor a vašich možností), přizpůsobíte si místo realizace kroužku (primárně cvičební sál DDM Val. Klobouky, případně tělocvična kterékoliv spolupracující školy v regionu Jižní Valašsko - ideálně, pokud jste zde pedagogem nebo v místě vašeho bydliště, navrhněte nám, zbytek vyjednáme za vás); Požadujeme: buď pedagogické minimum/pedagogické vzdělání, nebo ekvivalentní certifikát nebo osvědčení pro práci s dětmi případně ve sportu, čistý trestní rejstřík, zdravotní způsobilost, ochotu absolvovat zdarma přípravný lektorský kurz (obsahem je seznámení s cvičebními pomůckami a programem kroužku). Vhodné pro pedagogy nebo studenty pedagogiky. Nástup v polovině září 2020 (školní rok 2020/2021). 

Asistent/ka trenéra - dohoda o provedení práce DPP, odměna 130 Kč/h, ochota pravidelně docházet vypomáhat na tréninky dětí a mládeže včetně mimořádných akcí (soustředění, příměstský tábor apod.), místo primárně buď Valašské Klobouky nebo Brumov-Bylnice anebo (od září 2020) Vsetín (podle vašeho bydliště a dosahu). Požadujeme: předchozí zkušenosti s cvičením karate (nebo jiného boj. umění), referenci o bezúhonnosti a charakterové dispozici (např. rodiče, škola, zaměstnavatel, předešlý trenér nebo zástupce sport. organizace). Otevřené pro uchazeče od 18 let a výš. Nástup ihned (do června 2020, po letních prázdninách od září 2020; školní rok 2020/2021).

Trenér/ka - dohoda o provedení práce DPP, odměna od 180 Kč/h podle délky praxe nebo stupně trenérské licence, náplní práce je zodpovědnost za realizaci tréninků dětí a mládeže nebo dospělých a pokročilých podle vašeho zaměření, místo buď Vsetín nebo Brumov-Bylnice anebo Valašské Klobouky (podle vašeho bydliště a dosahu, případně navrhněte jinou obec a zprostředkujeme rozjezd vašeho oddílu). Požadujeme: doložitelnou cvičební praxi, certifikát 2. Kyu a víc nebo trenérské osvědčení případně sportovní úspěchy (bez omezení stylu nebo školy karate). Nástup v polovině září 2020 (školní rok 2020/2021).


Stálý nábor nových členů.

Kdykoli na kterémkoliv tréninku v průběhu školního roku, kde si můžete vyžádat informace k přihlášce. Platí pro děti, mládež i dospělé.

Během státních svátků a školních prázdnin netrénujeme.

POSLAT DOTAZ


Již proběhlo:

Letní soustředění českého svazu karate Goju Ryu LUHAČOVICE 1.-6. 7. 2020 se zástupci Krajského svazu karate ČSKe Zlínský kraj. Na fotce zleva Mgr. Karel Imríšek 3. Dan, Ing. arch. Ivana Laštůvková 2. Dan, MUDr. Martin Čuleň 9. Dan WGKF, PaedDr. Miroslav Coufal 3. Dan, Ladislav Havel 2. Dan

Nevzdáváme se a v době "po-koronavirové" pokračujeme tréninkem doma

Přidali jsme další video k domácímu procvičování. V menu přibyla nová stránka Základní techniky. Najdete ji v sekci Sportovní karate.

Mimořádná opatření v době pandemie

V době mimořádného opatření proti šíření nákazy Sars-Cov 2 a z důvodu ochrany před onemocněním Covid-19 byly všechny tréninky dočasně zrušeny.  Vzniklo alespoň motivační video, obsahuje s  nadsázkou mimo jiné ukázku kata Kururunfa.

Drželi jsme se! Povzbuďme se, jsme dobří!


Podzimní soustředění  Českého svazu karate ČSKe Zlínského kraje ROŠTÍN 13.-15. září 2019. Krásné prostředí, dobré jídlo, házeli jsme sekerou a nožem, střílelo se ze vzduchovky, táborák a písničky, ohňostroj...paráda. Děkujeme organizátorům Karate klubu TJ Slavia Kroměříž.

Pobytový karate tábor pro děti 18.-24. srpna 2019 a soustředění Ogawa-Ha Goju Ryu na Vršatci pod vedením (zadní řada zprava) Kamil Horák 6. Dan, Robert Ivanič 4. Dan, Pavol Iskra 7. Dan, Marian Pažitka 5. Dan. Fotky a videa ke shlédnutí ve veřejné skupině Akademie Karate VK - děti a mládež: https://www.facebook.com/groups/1117827261631955/

Letní dovolenkové soustředění Ogawa-Ha Goju Ryu 21. - 27. 7. 2019 v Chorvatsku. Fajn karatisti z Chorvatska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska, Ukrajiny, Slovenska a Moravy :-) Na fotce nejsou všichni, někteří se slunili na pláži s rodinkami :-)) Shihan Ogawa sedí uprostřed v první řadě mezi dětmi :-)

Pohár talentů a Národní pohár ČSKGr v Hodoníně - v sobotu 16.3. 2019 se několik našich studentů zúčastnilo, aby si poprvé vyzkoušeli atmosféru závodů a přinesli nám o tom zprávu. Nové postřehy zužitkujeme do našich tréninků dětí a mládeže pro sportovní karate.

Další otevřený seminář Taira - Bunkai Valašské Klobouky proběhl ve čtvrtek 14. 3. 2019 v tělocvičně zákl. školy VK. Jožo Chocholáček s Tomášem Kapri nám ukázali tentokrát bunkai GD2 a Saifa. Záznam je k dispozici u trenéra.

SEMINÁŘ pod vedením Mariana Pažitky 5. Dan Slovakia Ogawa-Ha Goju Ryu 19. 2. 2019. Uzavřený seminář pro dospělé byl zaměřený na techniky 7. Kyu a Bunkai Kata Gekisaidai Ichi podle hanshiho Takeji Ogawy. 

ZKOUŠKY STV 8. - 5. Kyu (páskování) 19. 2. února 2019. Blahopřejeme!

OTEVŘENÝ SEMINÁŘ KARATE GOJU RYU podle konceptu Taira Masajiho (Kenkyukai) 3. ledna 2019. Seminář byl zaměřený na Renzoku Bunkai Kata Gekisaidai I pod vedením Jozefa Chocholáčka, 4. Dan (Koshinkan Basel, Švýcarsko). Účastníkům, kteří po skončení akce odcházeli chvatem domů se omlouváme. Závěrečnou fotku jsme pořizovali o něco později. Ale zde jsou slíbené odkazy a záznam: https://www.karatevk.cz/l/material-k-nasim-seminarum-kenkyukai

KARATE - VRŠATEC 2018 Letní pobytový tábor 19.-25. srpna 2018. Fotky a videa ke shlédnutí ve veřejné skupině Akademie Karate VK - děti a mládež: https://www.facebook.com/groups/1117827261631955/?source_id=1868492510089203

JARNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 24. 2. 2018 VE SPORTOVNÍ HALE VALAŠSKÉ KLOBOUKY- příjemné setkání rodičů, dětí a dospělých karatistů. Obsahem bylo seznámení s novým zkouškovým řádem, požadavky a podmínkami cvičení stylu Goju Ryu se zaměřením na sebeobranu a sportovní karate. Trénink trval i s instruktážní přednáškou dvě hodiny. Na závěrečné společné fotografii některé děti chybí, musely odejít dříve, tak jim posíláme aspoň AHOOOJ!

Jarní soustředění a opravné kolo zkoušek STV sobota 30. března 2019 stará tělocvična Gymnázia Valašské Klobouky. Děkujeme za účast a blahopřejeme k vykonaným zkouškám :-)


ZKOUŠKY STV 13., 14. a 15. února 2018. Všem držitelům nových technických stupňů vyspělosti blahopřejeme!

PŘEDVÁNOČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2017 pro mládež - celkem dorazilo 23 dětí a soudě podle počtu nově zakoupených kimon a zájemců o "páskování" roste také naděje na pevnou mládežnickou základnu. Můžeme doufat, že se již brzy budeme společně těšit na první turnaje a vystoupení. Děkujeme milým rodičům za účast i podporu.

SEZNAMOVACÍ SOUSTŘEDĚNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ (mládež i dospělí) spojené s posezením v Hospodě na hřišti (kuželková dráha), sensei Mgr. Radek Kleibl, 5. Dan (předseda trenérsko-metodického úseku ČATK) a sensei Mira Coufal, 2. Dan (trenér AKVK). Místo: Sportovně-relaxační centrum Horní Lideč (tělocvična ZŠ Horní Lideč) Termín: neděle 15. 10. 2017