Sledujte oznámení

semináře | soustředění | soutěže |příměstský a pobytový tábor |

+ mimořádná opatření a události

Nejbližší bombastická akce:

KARATE příměstský tábor

19.8. – 23.8.2024 cena: 2000 Kč

Přihlašování jen přes kancelář DDM Valašské Klobouky!!!

Kontakty - Oficiální stránka - Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky www.ddmvk.cz/kontakty/

Probíhá v DDM Valašské Klobouky, začátek vždy 9:00, oběd v ceně, rozchod 15:00 h. Program pondělí až středa: dopolední blok sebeobrana, tréninkový zápas (chrániče s sebou); odpolední blok nácvik Kata (dýchací Kata +soutěžní sestavy) a technická příprava na zkoušky. Program čtvrtek: dopoledne techniky podle zkouškového řádu; odpoledne konání zkoušek technické vyspělosti. Platba na místě za konání zkoušek 500 Kč podle výše technického stupně (netýká se těch, kteří už hradili a zkoušek se dosud nezúčastnili například z důvodu absence nebo nemoci). Program pátek: opékačka, kytara, zpěv, hry. Můžete pozvat i kamarády úplné nováčky, ideální příležitost se seznámit s náplní kroužku karate.


. Info: PaedDr. Miroslav Coufal akademie@karatevk.cz , 728 280 627. 


UPOZORNĚNÍ PRO KARATISTY A TAKÉ BOXERY:

Pro zájemce o závodění, kteří se chtějí zlepšovat a reprezentovat klub a naše město máme tuto nabídku:

Za menší poplatek lekce navíc. Kde? V Centru zdravého pohybu Valašské Klobouky v "Domě na rohu". Čeká vás profesionální zázemí.

Možnost tréninku i během letních prázdnin (samozřejmě mimo čerpání dovolené a termínu příměstského tábora, který je pro závodníky s povinností účasti).

Více informací na dotaz zde info@mc-fitness.cz

Tréninkový rozpis

UPOZORNĚNÍ Během státních svátků a školních prázdnin netrénujeme!
Prosíme rodiče, aby děti na všechny akce předem elektronicky registrovali, ať můžeme připravit občerstvení a odměny přesně na počet, viz harmonogram roku.
V případě zvýšených hygienických opatření bude probíhat online trénink nebo cvičení venku bez párové a kontaktní činnosti (předcvičování instruktorem a individualizovaný trénink).


Pravidelné tréninky školní rok 2023/2024:

od září 2023 do půlky června 2024

V případě dotazů nás kontaktujte

Fotografie a záznamy z akcí můžete sledovat průběžně na Facebooku Akademie Valašsko


Speciální tréninkový program pro děti s ADHD ke zlepšení koncentrace pozornosti

UPOZORNĚNÍ: Ověřování programu je úspěšně ukončeno. Zda se podaří spustit i očekávanou klinickou studii vás budeme včas informovat.


O co v programu šlo?Celkem pět individuálních lekcí

plus vstupní a výstupní testy


Prováděli zaměstnanci Katedry přírodních věd a kinantropologie


Garantoval Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci


Činnost byla podpořena Grantovou agenturou České republiky


Zákonným zástupcům dětí přináležela finanční odměna

 

Popis: 
Trénink pozornosti byl realizován zábavnou pohybovou formou, individuálně, pod vedením vyškoleného instruktora. Zahrnuje pět lekcí po 30-40 minutách, jedna lekce týdně. 

V lekcích bude Vaše dítě provádět různé typy mířících úloh jako je házení míčku na zeď a zpětné chytání, házení sáčků a míčků na svislé a vodorovné terče, házení šipkami, a jejich různé modifikace. Při provádění těchto činností budou dítěti poskytovány slovní instrukce pro podporu zaměření pozornosti na ty prvky situace, které souvisí s provedením úlohy.

Na začátku každé lekce bude mít dítě po dobu 5 minut nasazené lehké plastové brýle, které díky mikrokamerám v obroučce brýlí umožní videozáznam pohybu očí při provádění úlohy. Současně bude po tuto dobu 5 min pořízen videozáznam provedení úlohy dítětem. 

Týden před a týden po absolvování tréninku pozornosti dítě absolvuje následující úlohy: 1) hod míčku do zeď a zpětné chycení, 2) dvě reakční úlohy na počítači, 3) úloha pracovní paměti na počítači, 4) písemný "tužka-papír" test pozornosti, 5) úloha manuálních dovedností (jemné motoriky).


Upozornění:

Z účasti dítěte na výše uvedeném tréninku nevyplývala žádná zdravotní či jiná rizika.

Vizuomotorický trénink nebyl v rozporu s platnými právními předpisy a mezinárodními směrnicemi pro šetření, která zahrnují děti.

Získané informace jsou anonymní a nebudou poskytovány třetím osobám.

Podpořte nás, 

když nakupujete na svých oblíbených eshopech

Přátelé, kamarádi, fanoušci,
pokud alespoň občas nakupujete na internetu, zkuste to přes portál www.givt.cz! Najdete na něm přes 1 200 nejznámějších e-shopů - a ať už budete nakupovat věci do domácnosti, obnovovat šatník nebo objednávat dovolenou - naše organizace vždy dostane příspěvek.
 

Jak na to:
1. Přidejte si do prohlížeče jednoduché rozšíření od GIVTu - Pomocníka. Získáte ho zde: https://givt.cz/aplikace

2. Až budete nakupovat, Pomocník se objeví na e-shopech, které s GIVT.cz spolupracují. Vy si v něm jen zvolte, koho chcete podpořit. Najdete nás pod názvem Akademie Valašsko-Bojové sporty a sebeobrana z. s.

3. Nakupte si, jak jste zvyklí. A to je vše. 


Nestojí vás to nic navíc 
a naše akademie dostane část peněz z hodnoty nákupu.
Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat. 

O této možnosti můžete říci i svým přátelům.

Mobilní aplikaci si můžete nahrát zde 


Obdržené příspěvky využijeme na dárky a občerstvení pro děti (soustředění, tábory, turnaje). 

Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!


Již proběhlo