Karate - Valašsko


Základní vstupní informace

S účinností ode dne 22. listopadu 2021 do odvolání dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - omezení maloobchodního prodeje a služeb (dále jen "Opatření" - ke stažení zde) platí:


SPORTOVNÍ AKTIVITA

Opatření ve vnitřních nebo vnějších prostorech

- do 20 osob bez podmínek,

- přítomnost maximálně do 1000 osob v jeden čas za dodržení podmínek, kontroluje organizátor akce,

- pravidelná aktivita v neměnném kolektivu s vedením evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření bez dodržení podmínek ,


- navíc pod sportovními svazy Opatření 

• vždy povinná evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření, 

• v případě nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (národní soutěže, turnaje, zápasy) účastí vice než 20 osob povinné dodržení podmínek , přičemž negativní výsledek PCR testu má platnost 7 dní.

SPORTOVNÍ AKCE pro děti do 12 let 

Děti do 12 let, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid -19, se mohou účastnit pohybových aktivit bez prokázání podmínek jako je očkování, prodělání nemoci nebo negativní výsledek testu.

SPORTOVNÍ AKCE pro mládež od 12 do 18 let 

Mládež ve věku od 12 do 18 let, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid -19, se může účastnit pohybových aktivit s prokázáním podmínek jako je očkování, prodělání nemoci nebo negativní výsledek PCR testu, který má obecně platnost 72 hodin, ale v případě pohybové aktivity organizované pod sportovním svazem je jeho platnost 7 dní.


PODMÍNKY dle Opatření 

- osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid - 19, 

- osoby nad 12 let věku splní jednu z následujících podmínek: 

• dokončené očkování; 

• prodělání nemoci do 180 dní; 

• osoby do 18 let, osoby s kontraindikací k očkování, osoby s nedokončeným očkováním doloží negativní výsledek PCR testu, přičemž platnost PCR testu je 72 hodin, pouze v případě aktivity organizované pod sportovním svazem je platnost PCR testu 7 dní. NÁBOR ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2021 UKONČEN. DALŠÍ MOŽNOST PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK ÚNOR-BŘEZEN 2022.

Během státních svátků a školních prázdnin netrénujeme! Poznámka: V případě zvýšených hygienických opatření probíhá online trénink nebo bez cvičení párové a kontaktní činnosti (předcvičování instruktorem a individualizovaný trénink).

Společný trénink všech věkových kategorií a pokročilostí (děti + mládež) - pokročilí asistují a jsou vzorem začátečníkům:

  • PONDĚLÍ 16:00-17:30 hod. (stará) tělocvična Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60 (vchod zezadu)
  • STŘEDA 14:30: 16:00 hod. Sokolovna Vsetín, Mostecká 367 (zrcadla a gymnastický pás)
  • ČTVRTEK 16:00-17:30 hod. tělocvična v 1. patře ulice 1. Května 1030 Brumov (tatami pro judo)

Otevřený trénink pro dospělé:

  • ČTVRTEK 18:00 - 19:30 hod. tělocvična v 1. patře ulice 1. Května 1030 Brumov

Trénink uzavřené skupiny - dospělí (+ cvičenci v přípravě na soutěž z řad dětí a mládeže), tel. 728 280 627:

  • SOBOTA 8:00-10:00 hod. tělocvična v 1. patře ulice 1. Května 1030 Brumov (event. po domluvě i jiný čas navečer)

  • NEDĚLE 10:00-12:00 hod tělocvična v 1. patře ulice 1. Května 1030 Brumov (vždy po domluvě předem)

Trénink rodin SPECIÁLNÍ NABÍDKA (děti a mládež pouze v doprovodu cvičícího rodinného příslušníka) - vstup pod podmínkou aspoň jedné uhrazené členské přihlášky do AKVK z. s.:

  • SOBOTA 10:00-11:30 hod. cvičební sál v 1. patře ulice 1. Května 1030 Brumov


Kolik to stojí a jak můžu uhradit?

Po zaplacení členského příspěvku máte nárok na pravidelnou docházku a k účasti na libovolných tréninkových jednotkách (SPOLEČNÉ TRNÉNINKY - bez omezení věku a pokročilosti, SKUPINOVÉ TRÉNINKY - dospělí a pokročilí cvičenci z řad dětí a mládeže, TRÉNINKY RODIN - dítě v doprovodu rodinného příslušníka). 

Nutné je podat přihlášku na aktuální školní rok dle místní příslušnosti buď u DDM Val. Klobouky, nebo DDM Brumov-Bylnice anebo ZŠ Integra Vsetín (předání tiskopisu přihlášky a platby zajistí a zprostředkuje trenér) + extra přihlášku ke členství ve sportovním klubu AKVK z. s., která je spojena s jednorázovým poplatkem (tiskopis na vyžádání u trenéra). Příspěvky plně hradí zdravotní pojišťovny na pohybovou aktivitu dětí a dospělých.

  • Školné na rok 2021/2022 činí 500 - 600 Kč za dítě podle aktuálního sazebníku příslušného DDM Valašské Klobouky, DDM Brumov-Bylnice, nebo ZŠ Integra Vsetín. Školné se hradí trenérovi a to obvykle v den nástupu na prvním tréninku. Potvrzení o zaplacení Vám bude vydáno (ihned nebo dodatečně).
  • Jednorázový členský příspěvek činí 100,- Kč a hradí se trenérovi spolu s odevzdáním vyplněné přihlášky do AKVK z. s. (Případně může být člen AKVK z. s. či jeho zákonný zástupce požádán o znovu vyplnění aktualizovaného tiskopisu přihlášky ale již bez poplatku.)
  • Kurzovné pro dospělé na cyklus září-červen činí 600,- Kč. Obvykle se hradí v den nástupu prvního tréninku, potvrzení bude vydáno (ihned nebo dodatečně).

Náborový leták (děti, mládež a cvičení rodin):


V případě dotazů nás kontaktujte.


Sledujte: Aktuality - Novinky - Nabídky

(mimořádná opatření a události, semináře pro dospělé, soustředění pro děti, soutěže, příměstský tábor, pobytový tábor)


Pozor, dobrá zpráva. SOBOTNÍ tréninky 10:00 - 11:30 hod. CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI běží už od 9. 10. (místo ještě máme, přidejte se)

Pozor, změna. PONDĚLNÍ tréninky dětí a mládeže se pro větší zájem PŘESUNULY do tělocvičny na Gymnáziu Valašské Klobouky.

Podpořte nás, když nakupujete na svých oblíbených eshopech

Přátelé karatisti, kamarádi,
pokud alespoň občas nakupujete na internetu, zkuste to přes portál www.givt.cz! Najdete na něm přes 1 200 nejznámějších e-shopů - a ať už budete nakupovat věci do domácnosti, obnovovat šatník nebo objednávat dovolenou - naše organizace vždy dostane příspěvek. 

Jak na to: 1. Přidejte si do prohlížeče jednoduché rozšíření od GIVTu - Pomocníka. Získáte ho zde: https://givt.cz/aplikace 2. Až budete nakupovat, Pomocník se objeví na e-shopech, které s GIVT.cz spolupracují. Vy si v něm jen zvolte, koho chcete podpořit. Najdete nás pod názvem AKVK z. s. 3. Nakupte si, jak jste zvyklí.

To je celé. Nestojí vás to nic navíc a naše Akademie Karate dostane část peněz z hodnoty nákupu.
Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat. 

O této možnosti můžete říci i svým přátelům. :-)

Mobilní aplikaci si můžete nahrát zde Givt.cz - Aplikace na Google Play.

Obdržené příspěvky využijeme na dárky a občerstvení pro děti (soustředění, tábory, turnaje). 

Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!


Vizuomotorický trénink pro děti s ADHD

Speciální tréninkový program pro děti s ADHD ke zlepšení koncentrace pozornosti. Celkem pět individuálních lekcí plus vstupní a výstupní testy. Provádí zaměstnanci Katedry přírodních věd a kinantropologie. Garantuje Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Činnost je podpořena Grantovou agenturou České republiky. Zákonným zástupcům dětí přináleží finanční odměna. Bližší informace poskytne dr. Coufal na telefonu +420 728280627. Zájemci se mohou hlásit také písemně na akademie@karatevk.cz

Trénink pozornosti je realizován zábavnou pohybovou formou, individuálně, pod vedením vyškoleného instruktora. Trénink pozornosti zahrnuje pět lekcí po 30-40 minutách, jedna lekce týdně. V lekcích bude Vaše dítě provádět různé typy mířících úloh jako je házení míčku na zeď a zpětné chytání, házení sáčků a míčků na svislé a vodorovné terče, házení šipkami, a jejich různé modifikace. Při provádění těchto činností budou dítěti poskytovány slovní instrukce pro podporu zaměření pozornosti na ty prvky situace, které souvisí s provedením úlohy. Na začátku každé lekce bude mít dítě po dobu 5 minut nasazené lehké plastové brýle, které díky mikrokamerám v obroučce brýlí umožní videozáznam pohybu očí při provádění úlohy. Současně bude po tuto dobu 5 min pořízen videozáznam provedení úlohy dítětem. Týden před a týden po absolvování tréninku pozornosti dítě absolvuje následující úlohy: 1) hod míčku do zeď a zpětné chycení, 2) dvě reakční úlohy na počítači, 3) úloha pracovní paměti na počítači, 4) písemný ("tužka-papír") test pozornosti, 5) úloha manuálních dovedností (jemné motoriky).

Z účasti Vašeho dítěte na výše uvedeném tréninku nevyplývají žádná zdravotní či jiná rizika. Trénink není v rozporu s platnými právními předpisy a mezinárodními směrnicemi pro šetření, která zahrnují děti. Trénink bude probíhat v prostorách tělocvičny Gymnázia Valašské Klobouky (případně v některém z dalších prostor, které má AKVK k dispozici a v době, která bude individuálně projednána. Vaše dítě může přitom kdykoli svou účast v tomto tréninku ukončit. Získané informace jsou anonymní a nebudou poskytovány třetím osobám.Již proběhlo:

V PRVNÍ POLOVINĚ ZÁŘÍ 2021 JSME JEŠTĚ STIHLI NAVŠTÍVIT S LEKTORSKÝM PROGRAMEM STUDENTY GYMNÁZIA VALAŠSKÉ KLOBOUKY A ŽÁKY II. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VALAŠSKÉ KLOBOUKY. Na gymnáziu jsme se pro velký úspěch domluvili, že bychom mohli založit tradici a zářijové besedy s ukázkami realizovat pravidelně každým rokem.

ZKRAJE ZÁŘÍ 11. 9. 2021 SE NAŠI TRENÉŘI ZÚČASTNILI SEMINÁŘE KUDO V PŘEROVĚ, kam zavítal uznávaný trenér Michal Starý, dříve například člen ochranky Václava Havla a v současnosti český propagátor "japonského MMA", jak se někdy přezdívá bojovému umění KUDO, které se vyvinulo z full contact karate stylu Kyokushin.

JARO 2021, které bylo  POZNAMENANÉ DOZNÍVAJÍCÍ DRUHOU VLNOU "covidových komplikací" jsme společně překlenuli hlavně při online setkávání ve virtuálním světě a částečně také venkovními tréninky. Zde je pro připomínku alespoň odkaz na video  upoutávku:

VÁNOCE 2020 JSME PROŽILI VE ZNAMENÍ DRUHÉ VLNY KORONAVIRU, ale nezapomněli jsme se vzájemně podpořit a vzpomínali na to dobré v uplynulém roce. A v prosinci jsme ještě krátce potrénovali dokonce v tělocvičně.

POBYTOVÝ TÁBOR VRŠATEC v termínu 16. - 22. 8. 2020: SUPER, Z NAŠEHO AKVK SE ÚČASTNILI 3 OGAŘI, TO JE ONO, JEN TAK DÁL! Týždeň tvrdého makania, ale aj skvelej zábavy za nami (poďakovanie organizátorom KARATE Sokol Ilava 2020) 👊 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR se uskutečnil 7., 8. a 9. srpna 2020 ve Valašských Kloboukách v areálu DDM na ulici Mlýnská. Tábor byl určen mladším i starším dětem a mládeži. Náplní tábora byly speciální hry, cvičení s fyzioterapeutkou a intenzivní pokoronavirová příprava a na závěr zkoušky STV/páskování. Vedoucí a lektoři Dr. Miroslav Coufal, Mgr. Jana Coufalová, Mgr. Karel Imríšek, Ing. Josef Vaněk

Fotogalerie

Ogawa Ha Summer Camp Krk 2020 CHORVATSKO 20. - 26. 7. 2020 proběhl za zpřísněných hygienických podmínek přesto v přátelském duchu a za účasti karatistů z Chorvatska, Maďarska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska a také ČR z našeho AKVK Valašska. Japonský mistr Takeji Ogawa se stále těší dobrému zdraví a vitalitě.

Letní soustředění českého svazu karate Goju Ryu LUHAČOVICE 1.-6. 7. 2020 se zástupci Krajského svazu karate ČSKe Zlínský kraj. Na fotce zleva Mgr. Karel Imríšek 3. Dan, Ing. arch. Ivana Laštůvková 2. Dan, MUDr. Martin Čuleň 9. Dan WGKF, PaedDr. Miroslav Coufal 3. Dan, Ladislav Havel 2. Dan

Nevzdáváme se a v době "po-koronavirové" pokračujeme tréninkem doma

Přidali jsme další video k domácímu procvičování. V menu přibyla nová stránka Základní techniky. Najdete ji v sekci Sportovní karate.

Mimořádná opatření v době pandemie

V době mimořádného opatření proti šíření nákazy Sars-Cov 2 a z důvodu ochrany před onemocněním Covid-19 byly všechny tréninky dočasně zrušeny.  Vzniklo alespoň motivační video, obsahuje s  nadsázkou mimo jiné ukázku kata Kururunfa.

Drželi jsme se! Povzbuďme se, jsme dobří!


Podzimní soustředění  Českého svazu karate ČSKe Zlínského kraje ROŠTÍN 13.-15. září 2019. Krásné prostředí, dobré jídlo, házeli jsme sekerou a nožem, střílelo se ze vzduchovky, táborák a písničky, ohňostroj...paráda. Děkujeme organizátorům Karate klubu TJ Slavia Kroměříž.

Pobytový karate tábor pro děti 18.-24. srpna 2019 a soustředění Ogawa-Ha Goju Ryu na Vršatci pod vedením (zadní řada zprava) Kamil Horák 6. Dan, Robert Ivanič 4. Dan, Pavol Iskra 7. Dan, Marian Pažitka 5. Dan. Fotky a videa ke shlédnutí ve veřejné skupině Akademie Karate VK - děti a mládež: https://www.facebook.com/groups/1117827261631955/

Letní dovolenkové soustředění Ogawa-Ha Goju Ryu 21. - 27. 7. 2019 v Chorvatsku. Fajn karatisti z Chorvatska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska, Ukrajiny, Slovenska a Moravy :-) Na fotce nejsou všichni, někteří se slunili na pláži s rodinkami :-)) Shihan Ogawa sedí uprostřed v první řadě mezi dětmi :-)

Pohár talentů a Národní pohár ČSKGr v Hodoníně - v sobotu 16.3. 2019 se několik našich studentů zúčastnilo, aby si poprvé vyzkoušeli atmosféru závodů a přinesli nám o tom zprávu. Nové postřehy zužitkujeme do našich tréninků dětí a mládeže pro sportovní karate.

Další otevřený seminář Taira - Bunkai Valašské Klobouky proběhl ve čtvrtek 14. 3. 2019 v tělocvičně zákl. školy VK. Jožo Chocholáček s Tomášem Kapri nám ukázali tentokrát bunkai GD2 a Saifa. Záznam je k dispozici u trenéra.

SEMINÁŘ pod vedením Mariana Pažitky 5. Dan Slovakia Ogawa-Ha Goju Ryu 19. 2. 2019. Uzavřený seminář pro dospělé byl zaměřený na techniky 7. Kyu a Bunkai Kata Gekisaidai Ichi podle hanshiho Takeji Ogawy. 

ZKOUŠKY STV 8. - 5. Kyu (páskování) 19. 2. února 2019. Blahopřejeme!

OTEVŘENÝ SEMINÁŘ KARATE GOJU RYU podle konceptu Taira Masajiho (Kenkyukai) 3. ledna 2019. Seminář byl zaměřený na Renzoku Bunkai Kata Gekisaidai I pod vedením Jozefa Chocholáčka, 4. Dan (Koshinkan Basel, Švýcarsko). Účastníkům, kteří po skončení akce odcházeli chvatem domů se omlouváme. Závěrečnou fotku jsme pořizovali o něco později. Ale zde jsou slíbené odkazy a záznam: https://www.karatevk.cz/l/material-k-nasim-seminarum-kenkyukai

KARATE - VRŠATEC 2018 Letní pobytový tábor 19.-25. srpna 2018. Fotky a videa ke shlédnutí ve veřejné skupině Akademie Karate VK - děti a mládež: https://www.facebook.com/groups/1117827261631955/?source_id=1868492510089203

JARNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 24. 2. 2018 VE SPORTOVNÍ HALE VALAŠSKÉ KLOBOUKY- příjemné setkání rodičů, dětí a dospělých karatistů. Obsahem bylo seznámení s novým zkouškovým řádem, požadavky a podmínkami cvičení stylu Goju Ryu se zaměřením na sebeobranu a sportovní karate. Trénink trval i s instruktážní přednáškou dvě hodiny. Na závěrečné společné fotografii některé děti chybí, musely odejít dříve, tak jim posíláme aspoň AHOOOJ!

Jarní soustředění a opravné kolo zkoušek STV sobota 30. března 2019 stará tělocvična Gymnázia Valašské Klobouky. Děkujeme za účast a blahopřejeme k vykonaným zkouškám :-)


ZKOUŠKY STV 13., 14. a 15. února 2018. Všem držitelům nových technických stupňů vyspělosti blahopřejeme!

PŘEDVÁNOČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2017 pro mládež - celkem dorazilo 23 dětí a soudě podle počtu nově zakoupených kimon a zájemců o "páskování" roste také naděje na pevnou mládežnickou základnu. Můžeme doufat, že se již brzy budeme společně těšit na první turnaje a vystoupení. Děkujeme milým rodičům za účast i podporu.

SEZNAMOVACÍ SOUSTŘEDĚNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ (mládež i dospělí) spojené s posezením v Hospodě na hřišti (kuželková dráha), sensei Mgr. Radek Kleibl, 5. Dan (předseda trenérsko-metodického úseku ČATK) a sensei Mira Coufal, 2. Dan (trenér AKVK). Místo: Sportovně-relaxační centrum Horní Lideč (tělocvična ZŠ Horní Lideč) Termín: neděle 15. 10. 2017