Vyplňte prosím formulář 

Přihláška nabývá platnosti uhrazením členského příspěvku 100,- Kč 

na číslo účtu 2001697873/2010 variabilní symbol RČ dítěte zpráva pro příjemce PŘÍJMENÍ dítěte

  

Přihláška do AKVK z. s.

PROHLÁŠENÍ

Odesláním této přihlášky stvrzuji,

že mám zájem se stát členem AKVK z. s. (respektive aby se členem stala osoba mladší 18 let jejíž jsem zákonným zástupcem, jejíž údaje jsem vyplnil do přihlášky).

Prohlašuji, že přihlašovaná osoba je zdráva a po zdravotní stránce schopna vykonávat zvolené sportovní odvětví a že nemá v tomto směru žádné zdravotní omezení.

V případě, že přihlášku vyplňuji jako zákonný zástupce nezletilé osoby, prohlašuji, že beru na vědomí skutečnost, že trenér zodpovídá za nezletilé dítě jen po oficiální dobu tréninku, tedy ne po tréninku a ne před ním.

Prohlašuji, že jsem si přečetl dokumenty Souhlas se zpracováním osobních údajů a Obecné zásady členství, těmto dokumentům rozumím a souhlasím se zpracováním osobních údajů přihlašované osoby všemi způsoby, které jsou tam popsány a rovněž jsem seznámen s obecnými právy a povinnostmi člena AKVK z. s.