Vyplňte prosím formulář

Přihláška nabývá platnosti uhrazením jednorázového administračního poplatku 100,- Kč 

na číslo účtu 2001697873/2010

variabilní symbol RČ dítěte

zpráva pro příjemce JMÉNO A PŘÍJMENÍ dítěte


Přihláška

PROHLÁŠENÍ

Odesláním této přihlášky stvrzuji,

že mám zájem stát se členem Akademie Valašsko- Bojové sporty a sebeobrana z. s. (respektive aby se členem stala osoba mladší 18 let jejíž jsem zákonným zástupcem a jejíž údaje jsem vyplnil do přihlášky).

Prohlašuji, že přihlašovaná osoba je zdráva a po zdravotní stránce schopna vykonávat zvolené sportovní odvětví a že nemá v tomto směru žádné zdravotní omezení.

V případě, že přihlášku vyplňuji jako zákonný zástupce nezletilé osoby, prohlašuji, že beru na vědomí skutečnost, že trenér zodpovídá za nezletilé dítě jen po oficiální dobu tréninku, tedy ne po tréninku a ne před ním.

Prohlašuji, že jsem si přečetl dokumenty Souhlas se zpracováním osobních údajů a Obecné zásady členství, těmto dokumentům rozumím a souhlasím se zpracováním osobních údajů přihlašované osoby všemi způsoby, které jsou tam popsány a jsem seznámen s obecnými právy a povinnostmi člena spolku.