Zápěstí

Pro Vámi zadanou skupinu svalů jsou vhodné tyto cviky

Strečink - svaly zápěstí - ohybače - 1.

Postavte se a zápěstí natočte tak, aby prsty směřovaly vzhůru. Dolní část dlaně jedné ruky opřete o prsty ruky druhé. Zatlačte dlaní do prstů.

Strečink - svaly zápěstí - ohybače - 2.

Poklekněte a opřete se dlaněmi o zem tak, aby prsty směřovaly dopředu. S výdechem se uvolněte a naklánějte trup dopředu.

Strečink - svaly zápěstí - ohybače - 3.

V kleku se opřete dlaněmi o zem tak, aby prsty směřovaly ke kolenům. S výdechem se uvolněte a nakloňte trup dozadu.

Strečink - svaly zápěstí - ohybače - 4.

V kleku se opřete dlaněmi o zem tak, aby prsty směřovaly do stran. S výdechem se uvolněte a trup naklánějte dopředu a dozadu. 

Strečink - svaly zápěstí - natahovače - 1. - vkleče

Klekněte si a rukama se opřete o zem tak, aby dlaně směřovaly směrem nahoru a prsty směrem dozadu. S výdechem zatlačte ruce směrem dolů - do země.

Strečink - svaly zápěstí - natahovače - 2.

Postavte se s pažemi propnutými v loktech před tělem. Dlaně ať vám směřují k sobě. S výdechem se uvolněte a přetočte ruce zápěstím k sobě a dlaněmi od sebe.

Strečink - svaly zápěstí - natahovače - 3.

Vzpažte nad hlavu a uchopte tyč podhmatem. Dlaně ať vám směřují dolů a palce mějte pod tyčí. S výdechem se uvolněte a tyč přemístěte před sebe na úroveň pasu. Lokty pokrčte.