„Pro základní představu“

Soubor Kata Goju Ryu


12 základních Kata Goju Ryu

Existuje mnoho podstylů, které se liší provedením a v nejrůznějších detailech. Tento odkaz na kata v pojetí učitele Meitotsu Yagi slouží hlavně pro základní orientaci a pro soutěž.

Gekisai Dai Ichi

Význam: "Potlačit" nebo "zaútočit a rozbít"

Tato kata byla vyvinuta Chojunem Miyagim po roce 1936 a je první kata, která se začala učit začátečníky.

Gekisai Dai Ni.

Gekisai dai ni také vyvinul Chojun Miyagi, aby začleňoval mírně "měkčí" techniky, i když sleduje podobný vzor jako Gekisai Dai Ichi. Zahrnuje použití otevřených a kruhových technik a je to druhá kata, kterou je třeba naučit začátečníky.

Saifa

Význam: "Poničit a rozdrtit"

Toto je obvykle první pokročilá kata Goju-ryu, kterou se karateka (praktik karate) učí po gekisai dai ichi a gekisai dai ni. Jádrem kata je sagi ashi dachi nebo postoj jeřába/volavky, kde stojíte na jedné noze s prsty zvednuté nohy lehce dotýkajícími se kolena stojící nohy.

Seiunchin

Význam: "Útočit, dobýt a potlačit"; označovaný také jako "ovládnout a zatáhnout do boje"

Seiunchin zahrnuje použití technik k narušení rovnováhy soupeře, házení a zápasení s protivníkem. Obsahuje údery na velmi blízkou vzdálenost, úhyby, srazy a hody.

Shisochin

Význam: "Zničit čtyřmi směry" nebo "bojovat čtyřmi směry"

Shisochin integruje silné lineární útoky (shotei tsuki) a kruhové pohyby a bloky. Má se za to, že to byla oblíbená kata Chojuna Miyagiho.

Sanseru

Význam: "36 rukou"

Sanseru učí, jak se pohybovat kolem soupeře v těsných soubojích, a zdůrazňuje zničení mobility soupeře pomocí kansetsu geri.

Sepai

Význam: "18 rukou"

Sepai zahrnuje jednak čtyři směrové pohyby a taky 45 ° úhlové útoky zahrnující techniky jak pro boj na velkou vzdálenost, tak pro krátkou vzdálenost.

Kururunfa

Význam: "Dlouho se drží a náhle udeří"

Tyto techniky kata jsou založeny na stylu čínské kudlanky.

Seisan

Význam: "13 rukou"

Seisan je považována za jednu z nejstarších kata a podobné varianty stejného vzoru/formy lze nalézt v mnoha dalších stylech karate.

Suparenpei

Význam: "108 rukou"

Je to nejpokročilejší kata Goju-Ryu.

Sanchin

Význam: "Tři bitvy"

V minulosti se od studentů karate často vyžadovalo, aby strávili roky osvojováním si Sanchinových pohybů a dechových technik, než se učili jiným katám. EGKA učí verzi Sanchin verze Chojun Miyagi, kde karateka jde nejprve dopředu a potom dozadu bez otáčení. Další verzi učil Kanryo Higaonna, kde se karateka vždy pohybuje vpřed začleněním dvou otočení o 180 stupňů.

Tensho

Význam: "Rotující dlaně"

Tensho vytvořil v roce 1921 Chojun Miyagi jako "měkčí sanchin". Jedná se o kombinaci tvrdého dynamického napětí s hlubokým dýcháním a jemnými plynulými pohyby rukou.