Sportovní karate v AKVK


NÁPLŇ TRÉNINKŮ - KONDIČNÍ PRŮPRAVA KE SPORTOVNÍMU ZÁPASU (KUMITE) A V POKROČILEJŠÍCH TRÉNINKOVÝCH SKUPINÁCH TAKÉ AKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ TALENTŮ PRO SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNU KATA S CÍLEM BUDOUCÍ ÚČASTI NA TURNAJÍCH

PROGRAM SOUSTŘEDĚNÍ - PODLE ZAMĚŘENÍ BUĎ PŘEDSOUTĚŽNÍ PŘÍPRAVA, NEBO NÁCVIK TECHNIK PODLE ZKOUŠKOVÉHO ŘÁDU S CÍLEM (NABÝT) ROZŠÍŘIT, UKOTVIT A ZPEVNIT ZNALOSTI A DOVEDNOSTI K ÚSPĚŠNÉMU ABSOLVOVÁNÍ SPORTOVNÍHO KLÁNÍ NEBO TECHNICKÝCH ZKOUŠEK (PÁSKOVÁNÍ)

VÝKON TECHNICKÉ ZKOUŠKYSECVIČENÍ A PŘEDVEDENÍ VŠECH POŽADOVANÝCH DOVEDNOSTÍ ZPAMĚTI S CÍLEM ZÍSKAT OFICIÁLNÍ OPRÁVNĚNÍ DRŽITELE URČITÉHO TECHNICKÉHO STUPNĚ (ŽÁKOVSKÉ KYU, MISTROVSKÝ DAN)


KRITÉRIA HODNOCENÍ A POSTUPU

PŘECHOD Z TRÉNINKOVÉ SKUPINY ZAČÁTEČNÍKŮ DO SKUPINY MÍRNĚ POKROČILÝCH JE PODMÍNĚNÝ ÚSPĚŠNÝM SLOŽENÍM ZKOUŠKY 6. KYU


PŘECHOD Z TRÉNINKOVÉ SKUPINY MÍRNĚ POKROČILÝCH DO SKUPINY STŘEDNĚ POKROČILÝCH JE PODMÍNĚNÝ ÚSPĚŠNÝM SLOŽENÍM ZKOUŠKY 3. KYU


PŘECHOD Z TRÉNINKOVÉ SKUPINY STŘEDNĚ POKROČILÝCH DO SKUPINY POKROČILÝCH JE PODMÍNĚNÝ ÚSPĚŠNÝM SLOŽENÍM ZKOUŠKY 1. KYU


ÚČAST NA ZKOUŠCE (PÁSKOVÁNÍ) JE PODMÍNĚNA ÚČASTÍ NEJMÉNĚ JEDNOU BĚHEM ROKU NA JEDNOM (TECHNICKÉM) SOUSTŘEDĚNÍ


ÚČAST NA SPORTOVNÍ SOUTĚŽI KRAJSKÉ ÚROVNĚ JE PODMÍNĚNA ÚČASTÍ NEJMÉNĚ JEDNOU BĚHEM ROKU NA PŘEDSOUTĚŽNÍM SOUSTŘEDĚNÍ AKVK + ÚMÍSTĚNÍM NA 1. AŽ 4. MÍSTĚ V KLUBOVÉ SOUTĚŽI AKVK NEBO V NĚKTERÉ ZE SOUTĚŽÍ O POHÁR TALENTŮ (Olomouckého nebo Zlínského kraje)


ÚČAST NA KLUBOVÝCH SEMINÁŘÍCH/ŠKOLENÍ JE PODMÍNĚNA STUPNĚM TECHNICKÉ VYSPĚLOSTI +5. KYU SPLNĚNÍ PODMÍNEK ŠKOLENÍ OPRAVŇUJE K ZÍSKÁNÍ DALŠÍCH OPRÁVNĚNÍ A CERTIFIKÁTŮ NAPŘ. ASISTENT TRÉNÉRA


ÚČAST NA SVAZOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH SEMINÁŘÍCH VČETNĚ SEMINÁŘŮ HANSHIHO Takeji Ogawy 10. Dan NAPŘÍKLAD: ČR-PRAHA, SLOVENSKO-ILAVA, MAĎARSKO-BUDAPEŠŤ, CHORVATSKO-OMIŠALJ ATD. JE PODMÍNĚNA STUPNĚM TECHNICKÉ VYSPĚLOSTI +2. KYU (POKUD NEBUDE UVEDENO JINAK V PROPOZICÍCH K SEMINÁŘI)

PROGRAM (ROČNÍ CYKLUS/školní rok)

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ A ROZDĚLENÍ DO SKUPIN (ZAČÁTEČNÍCI/POKROČILÍ) PODLE VĚKU - 2xROČNĚ ZÁŘÍ, ÚNOR

PRAVIDELNÉ TRÉNINKY DLE AKTUALIZOVANÉHO ROZVRHU PODLE ODDÍLŮ (KLOBOUKY, BRUMOV, VSETÍN) - 1xTÝDNĚ 90 MINUT děti 7-11 let (ZAČÁTEČNÍCI), 2xTÝDNĚ 90 MINUT mládež 12-17 let (MÍRNĚ A STŘEDNĚ POKROČILÍ)

PŘEDSOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AKVK (IDEÁLNĚ S ÚČASTÍ HOSTUJÍCÍHO INSTRUKTORA) ZAKONČENÉ KLUBOVÝM TURNAJEM O NOMINACI DO SOUTĚŽE POHÁR TALENTŮ (9.-7. KYU) A DO KRAJSKÉ SOUTĚŽE (+6. KYU) - LISTOPAD, LEDEN, ČERVEN

SOUSTŘEDĚNÍ PŘED KRAJSKOU SOUTĚŽÍ PRO VYBRANÉ ZÁVODNÍKY (+6. KYU) BĚHEM SOUTĚŽNÍ SEZÓNY (BŘEZEN-1.KOLO KRAJSKÝ POHÁR, ČERVEN-2.KOLO KRAJSKÝ POHÁR, ŘÍJEN-KRAJSKÉ MISTROVSTVÍ)

MIMOŘÁDNÉ TRÉNINKY A-TÝMU PRO VYTRVALÉ NEBO TALENTOVANÉ ZÁVODNÍKY (+6. KYU) NA POZVÁNÍ JAKO ODMĚNA PO ÚČASTI NA ZÁVODECH (ROZBOR VIDEOZÁZNAMU A ANALÝZA  PODANÉHO VÝKONU S KOUČEM NEBO TRENÉREM)

TECHNICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ + ZKOUŠKY STV POVINNÉ PRO ZÁJEMCE O POSTUP A VYKONÁNÍ ZKOUŠEK VŠECH TECHNICKÝCH VYSPĚLOSTÍ (PÁSKOVÁNÍ) - ŘÍJEN, ÚNOR (OPRAVNÁ ZKOUŠKA PROBÍHÁ V RÁMCI PŘEDEM DOMLUVENÉHO NÁSLEDUJÍCÍHO PRAVIDELNÉHO TRÉNINKU) 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR + ZKOUŠKY STV DLE AKTUÁLNÍCH PROPOZIC 
LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR + ZKOUŠKY STV DLE AKTUÁLNÍCH PROPOZIC