První část cyklu SEBEOBRANA DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL, spolufinancováno Zlínským krajem

16.04.2022

Beseda s kriminalistou, ukázky a cvičení: Krajní nouze a Nutná obrana, Podmínky nutné obrany, Oběť, Agresor, Podmínky napadení a zásady bezpečnosti, Bezpečný únik, Jak přivolat pomoc, Mobil, Postoj a hlas, Protiútok při napadení, Dostupná citlivá místa na těle a biomechanika