Návštěva krajské radní pro školství a kulturu paní Zuzany Fišerové

05.05.2022

K pořízení televizní reportáže nám do Vsetína zavítala členka rady Zlínského kraje (školství a kultura) Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. Cílem společné snahy je prosadit pokračování projektu Podpora sebeobrany na základních školách také v příštím roce.