Letošní kurzy sebeobrany a reálné sebeobrany

09.06.2023

Červen v Základní škole Valašské Klobouky je ve znamení projektu PODPORA SEBEOBRANY ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH MaS06 - 23, který je spolufinancovaný Zlínským krajem. Intenzivní kurzy sebeobrany a reálné sebeobrany se týkají bezmála 300 žáků. 

Úspěšným realizátorem kurzů je místní spolek Akademie Valašsko-Bojové sporty a sebeobrana z. s., jehož předsedou je PaedDr. Miroslav Coufal. Pan Coufal byl v letošním roce oceněn pamětní medailí Zlínského kraje za svou dobrovolnickou činnost v oblasti bojového sportu a volného času dětí a mládeže. 

V týmu lektorů jsou také zkušení zaměstnanci PČR a Městské policie Valašské Klobouky Ing. Robert Figar a Martin Kubiš. Na kurzech, které se věnují základním pravidlům reálné sebeobrany, mají podíl také členové Klubu Jiu-Jitsu Brumov-Bylnice, jmenovitě František Matějíček a mimořádný host z Ukrajiny, šampion a trenér boxu Vadym Zharov, který v současnosti žije v Brně. 

Kurzy jsou nejen zážitkové, naplněné bojovými ukázkami odborníků a přibližující reálnou praxi, ale jsou rovněž vedené v duchu osobnostního výcviku po stránce právní, psychologické a praktické. 

Ze strany samotných žáků a učitelů jsme mohli zaznamenat pouze pozitivní ohlasy a vyjádření uznání na stranu realizátorů. Slovy některých žáků se jedná o důležitou, zajímavou akci, která jim dala nové znalosti a užitečnou zkušenost.