Výukový program ukázek s besedou pro studenty gymnázia a žáky 2. stupně základní školy

09.09.2021

V první polovině září jsme ještě stihli navštívit s lektorským programem studenty Gymnázia Valašské Klobouky a žáky  2. stupně ZŠ Valašské Klobouky. Obsahem bylo seznámení s různým pojetím karate a prvky sebeobrany včetně besedy o právních aspektech a zásadách bezpečného chování v krizových situacích při střetu s agresorem/ry. 

Na Gymnáziu Valašské Klobouky  jsme se pro velký úspěch domluvili na založení tradice, že bychom zářijové besedy s ukázkami mohli realizovat pravidelně každý rok.