Dospělí + pokročilí cvičenci

Primárně cvičíme styl Goju Ryu a praktické věci z Kyokushin a Shotokan Karate. 

Rozvíjíme schopnost bránit se útoku beze zbraně, ohebnost, kondici. Věnujeme se celostnímu posilování (učíme svaly efektivně spolupracovat). Tělocvična je vybavená pro bojové sporty.

Tréninky pravidelně v SOBOTU tělocvična v budově v Brumově ul. 1. Května 1030 (bývalá obecní škola, naproti obchodu Švéda, nahoře v 1. patře nad Malenkou) 8:00 - 12:00  (respektive odpoledne dle domluvy).  Informace u hlavního trenéra na telefonu, přes SMS nebo Messenger, viz kontakty.

Pro nadšence je možnost společně dojíždět na soukromé lekce k Miroslavu Brokešovi, 5. Dan (Shodokan Goju Ryu), 3. Dan (Kobudo Ryuei Ryu) Cheko Shibu Cho (zástupce pro Českou republiku okinawské organizace) Gojuryu Kokusai Karate Kobudo Renmei, a to ve STŘEDU 18:30 - 20:00 h.

Dále je podobně možnost docházet na trénink do spřízněného klubu Sokol Ilava Slovakia Ogawa-Ha Goju Ryu PÁTEK 18:00 - 19:30 h.

Stálý trenér + hostující trenéři: Miroslav Coufal, 3.Dan + Miroslav Brokeš 5. Dan, Vladimír Futák 1. Dan (Kyokushin-Kai), Marian Pažitka 5. Dan, Robert Ivanič 4. Dan, Josef Chocholáček 4. Dan, Karel Imríšek 3. Dan; Vlastimil Kocourek 1. Dan

NA ROK 2020/2021 ČILI PRO NOVÝ CYKLUS ZÁŘÍ-ČERVEN CHYSTÁME ZMĚNY - 

UPŘESNÍME PRŮBĚŽNĚ DO KONCE SRPNA 2020


Letošní tréninky přes léto 2020

pondělí 13.7., středa 15.7., pondělí 27.7., pondělí 3.8., středa 5.8., pondělí 10.8., středa 12.8., pondělí 17.8., středa 19.8., pondělí 24.8., středa 26.8.
Místo: tělocvična DDM Val. Klobouky. Sraz: cca 18:15, začátek 18:30 h. konec cca 20:00 hod.

Trenéři: Mira Coufal, 3. Dan; Robo Ivanič, 4. Dan; Vláďa Futák, 1. Dan (Kyokushin-Kai)

Příspěvek na úklid a dezinfekci je 150 Kč/osoba nebo 200 Kč/manželský pár, uhradíte na svém prvním tréninku. Dobrá zpráva, vedení DDM nám pak vybrané peníze zase vrátí v podobě nákupu vybavení.


Ukázka kata (cvičební sestava) jako nezastupitelný dílčí prvek tradiční formy tréninku

Kata rozvíjí techniku, obsahuje skryté principy a aplikace.

Ve starší ukázce jsou určité nedostatky - příští video bude opět lepší :)

Kururunfa ztělesňuje ideály Go - "tvrdý" a Ju "měkký". Přechody postojů jsou rychlé a výbušné, zatímco techniky rukou se používají pomocí "muchimi" neboli těžkého, lepkavého hnutí. Stejně jako v ostatních kata Goju Ryu je docela zřejmé, že boj na blízkou vzdálenost je podstatným prvkem. Stejný znak kanji "fa" se nachází v označení katy Saifa. Tedy i zde by to mělo naznačovat na silný důraz uchopení (grappling) . Tam, kde se některé ostatní styly karate ve svých Kata soustředí na blok/úder, je z jedinečných technik Kururunfy zřejmé, že tomu tak v Goju Ryu není. Proto patří mezi mé oblíbené.

Další možnosti porozumění tradiční formě cvičení Kata

Téměř každá Kata lze zacvičit s důrazem na určitý aspekt. Speciálně Kururunfa je pro to naprosto ideální. Namísto zlomení, které přichází po zastavení útoku a pevném chycení, se můžeme zaměřit na (měkké vyblokování) přijetí útoku, po kterém přichází zachycení, vyvedení z rovnováhy a nakonec shození na zem. Zdůrazněným aspektem Kururunfy může být, propracovat se do těsné blízkosti soupeře, vyhnout se destrukci útoku a přímo se přilepit na jeho tělo. Po té následuje prudké stržení celým tělem s pevnou oporou o zem (holding ground). Projít útokem, zablokovat další ohrožení a prudká akce. To je taky Kururunfa.

Starší sestřih z vybraných Kata Shotokan Karate