Dospělí a pokročilí cvičenci

Primárně cvičíme styl Goju Ryu a praktické věci z Kyokushin a Shotokan Karate. 

Rozvíjíme schopnost bránit se útoku beze zbraně, ohebnost, kondici. Věnujeme se celostnímu posilování (učíme svaly efektivně spolupracovat). Tělocvična je vybavená pro bojové sporty.

Tréninky pravidelně v SOBOTU tělocvična v budově ZUŠ v Brumově ul. 1. Května 1030 (bývalá obecní škola, naproti obchodu Švéda, nahoře v 1. patře nad Malenkou) 8:00 - 12:00  (respektive odpoledne dle domluvy). V SOBOTU od 17:00 máme také možnost docházet na Vsetín do Sokolovny na tréninky pod vedením Vladimíra Futáka, 1. Dan Karate Kyokushin-Kai. Informace u hlavního trenéra na telefonu, přes SMS nebo Messenger, viz kontakty.

Pro nadšence je možnost společně dojíždět na soukromé lekce k Miroslavu Brokešovi, 5. Dan (Shodokan Goju Ryu), 3. Dan (Kobudo Ryuei Ryu) Cheko Shibu Cho (zástupce pro Českou republiku okinawské organizace) Gojuryu Kokusai Karate Kobudo Renmei, a to ve STŘEDU 18:30 - 20:00 h.

Dále je podobně možnost docházet na trénink do spřízněného klubu Sokol Ilava Slovakia Ogawa-Ha Goju Ryu PÁTEK 18:00 - 19:30 h.

Ukázka cvičebních sestav jako tradiční formy tréninku

Kata rozvíjí techniku, obsahuje skryté principy a aplikace. Zde je ukázka základních kata pro stupeň technické vyspělosti 4. Dan Goju Ryu Karate Do. Samozřejmě v mém podání jsou určité nedostatky - příští video už bude opět lepší :)

Oblíbená Kata Kururunfa

Kururunfa ztělesňuje ideály Go - "tvrdý" a Ju "měkký". Přechody postojů jsou rychlé a výbušné, zatímco techniky rukou se používají pomocí "muchimi" neboli těžkého, lepkavého hnutí. Stejně jako v ostatních kata Goju Ryu je docela zřejmé, že boj na blízkou vzdálenost je podstatným prvkem. Stejný znak kanji "fa" se nachází v označení katy Saifa. Tedy i zde by to mělo naznačovat na silný důraz uchopení (grappling) . Tam, kde se některé ostatní styly karate ve svých Kata soustředí na blok/úder, je z jedinečných technik Kururunfy zřejmé, že tomu tak v Goju Ryu není. Proto patří mezi mé oblíbené.

Další možnosti porozumění tradiční formě cvičení Kata

Téměř každá Kata lze zacvičit s důrazem na určitý aspekt. Speciálně Kururunfa je pro to naprosto ideální. Namísto zlomení, které přichází po zastavení útoku a pevném chycení, můžeme se zaměřit na (vyblokování) přijetí útoku, po kterém přichází zachycení, vyvedení z rovnováhy a nakonec shození na zem. Dalším aspektem Kururunfy může být propracovat se do těsné blízkosti soupeře, vyhnout se destrukci útoku a přímo se přilepit na jeho tělo. Po té následuje prudké stržení celým tělem s pevnou oporou o zem (holding ground). Projít útokem, zablokovat další ohrožení a bum, prudká akce. To je taky Kururunfa.

Sestřih z vybraných Kata Shotokan Karate