The Okinawan Karate 

 Wallachian Group from the Czech Republic

Primárně cvičíme Goju Ryu ale i praktické věci z Kudo, Kyokushin a Shotokan karate. 

Rozvíjíme především techniku a v návaznosti na to také schopnost bránit se útoku beze zbraně, ohebnost a kondici. 

Cvičení je především soustředěné a řízené. 

Jde o svého druhu přirozený funkční trénink. Věnujeme se celostnímu posilování a učíme svaly především efektivně spolupracovat. 

Důležitým aspektem našeho cvičení je porozumění biomechanice a fyziologii lidského těla. 

Karate nás učí hodnotě našich cílů, vyžaduje vytrvalost, trpělivost a také sparing partnery.  A i díky tomu si velice vážíme, že můžeme cvičit spolu s vámi všemi.


Tělocvičen využíváme několik podle potřeby, v zázemí máme vybavení moderními i tradičními prostředky pro bojové sporty. 

Máme možnost využívat soukromé workout hřiště a také cvičit venku, například v třešňovém sadu (pro případ zhoršené hygienické situace).


Stálý trenér 

Miroslav Coufal, 3.Dan mezinárodního evropského uskupení Ogawa-Ha Goju Ryu; 

Hostující trenéři

 Miroslav Brokeš, 5. Dan Karate, 3. Dan Kobudo Cheko Shibu Cho (zástupce pro Českou republiku) okinawské organizace Gojuryu Kokusai Karate Kobudo Renmei (Shodokan); 

Vladimír Futák, 1. Dan Japan Kyokushin-Kai; 

Jozef Chocholáček 4. Dan Okinawa Gojuryu Kenkyu Kai (Jundokan)

Přidejte se k nám

Chcete zlepšit své pohybové dovednosti?

Naučit se něco nového? 
Zajímají vás tradiční způsoby posilování, dechová cvičení?
Máte chuť se pořádně ale bezpečně odreagovat?
 Seznámit se s reálnou sebeobranou nebo si vyzkoušet zápasení v bojových sportech?

Zážitek, adrenalin,
kolik vložíte, tolik se vám vrátí (!) 

Dospělí mohou očekávat tyto benefity: redukce nadváhy, odbourávání stresu a pocitů únavy, rozvoj a udržení kondice, koordinace a koncentrace.


Podle založení každého z nás se věnujeme buď cvičení technik a aplikací stylu Goju Ryu a základům Kobudo nebo praktickým zápasovým technikám ze stylů Shotokan, Kyokushin, Judo a Jiu-Jitsu respektive Kudo či Box a jeho varianty Kick Box a Thai Box.

ROK 2022/2023 

CYKLUS ZÁŘÍ-ČERVEN 

Soukromé lekce BRUMOV dle domluvy s trenérem Mirou Coufalem

Pro nadšence KAŽDOU DRUHOU STŘEDU soukromé tréninky s Mirou Brokešem a Vláďou Futákem v PŘEROVĚ (dělíme se o náklady na cestu jedním autem) respektive po domluvě na pozvání seminář BRUMOV nebo VSETÍN.

Semináře s Jožkou Chocholáčkem (toho času ve Švýcarsku) VALAŠSKÉ KLOBOUKY propozice budou předem upřesněny na Facebookové skupině (přidejte se, ať vám nic neunikne)

Trenérem M. Coufalem vybraní cvičenci mají možnost docházet PONDĚLÍ STŘEDA PÁTEK do spřízněného sportovního klubu Sokol Ilava, trenéři Róbert Ivanič, 4. Dan, Kamil Horák, 6. Dan, Marian Pažitka, 5. Dan Ogawa-Ha Goju Ryu (dělíme se o náklady na cestu jedním autem)

Pravidelné semináře Ogawa-Ha Goju Ryu v Ilave


Letos s Mirou Coufalem 

otevřené tréninky NEBĚŽÍ 

uzavřená skupina NEBĚŽÍ 

(omlouvám se, absolvuji náročnou sportovní a technickou přípravu a vybavuji záležitosti kolem otevření nové komerční tělocvičny)

pouze po domluvě předem individuální trénink SOBOTA dopol. nebo odpol., NEDĚLE 10:00-12:00

místo: tělocvična BRUMOV 


Příspěvek na měsíc 300 Kč nebo na rok 1200 Kč se hradí předem hotově nebo na účet a je nevratný. Žádné další poplatky, pouze zájemci dobrovolně za zkoušky. Na požádání vás zapíšeme do registru České unie bojových umění (ČUBU) pod Český svaz karate Gojur Ryu. 

Pokyn k vybavení: Cvičíme většinou naboso (případně ve sport. obuvi ale s bílou podrážkou, na venkovní trénink jakákoliv sport. obuv). Ideálně v kimonu. Pořízení chráničů je dobrovolné.


OBVYKLÁ STRUKTURA TŘÍFÁZOVÉHO TRÉNINKU  POKROČILÍ

 1. Zahřátí - bez přestávky se stupňovanou intenzitou (běh/švihadlo, dynamické cviky, techniky na místě) 3 minuty
 2. Kloubní uvolňování a protažení svalstva (uvolnění kloubních spojů, protažení tradičně namáhaných svalových partií, posuny dril, dynamický strečink dolních končetin)  5 minut
 3. Výpady s technikou úder, kop, blok, kryt (ayumi/yose-suri/yori-tsugi/okuri/hiki ashi) 3 minuty
 4. Posuny v postoji - paže (dlouhý útok, krátký útok, velmi krátký útok, střídání útoku, tvrdá/měkká obrana, tvrdá/měkká obrana pokračovaná útokem, tvrdá/měkká obrana s protiútokem) 5 minut
 5. Posuny v postoji - nohy (švihové kopy, tlačené kopy se zastavením, procházející kopy, podmety a kombinace) 5 minut
 6. Kombinace útoků - paže a nohy (attack sen no sen, attack s tai sabaki sense no sen) 3 minuty
 7. Jo-Ju-Ge (samostatně/ve dvojici, náročnost technik podle vyspělosti) 5 minut 
 8. Protažení úponů a svalstva dolních končetin a pánve - s přestávkou na pití (individuálně samostatně/řízeně skupinově, jednotlivě každý sám/s dopomocí ve dvojicích) 3 minuty

 1. Cvičení Kake Te ve dvojicích (na místě, v suri aschi, střídání partnerů po kruhu, s bunkai) 5 minut
 2. Cvičení Bunkai Tensho/drill ve dvojicích 2 minuty
 3. Dynamické Oyo Bunkai z vybraných Kata ve dvojicích/Renzoku Kumite (s posunem vpřed/vzad, v prostoru, u stěny/v rohu s překážkou za zády, střídání partnerů) 8 minut
 4. Reakce na přímé útoky paží a nohou - měkké zpracování (přijetí a obranný útok nebo následný protiútok se vstupováním, s Tai Sabaki, s uchopením/pákou vedoucí k pádu/narušení rovnováhy) 10 minut
 5. Reakce na přímé a obloukové útoky paží  a nohou - tvrdé zpracování (zastavení útoku nebo následný protiútok se vstupováním, s Tai Sabaki, s uchopením/pákou vedoucí k pádu/narušení rovnováhy) 10 minut
 6. Protažení úponů a svalstva pánve, dolních a horních končetin, ramen a hrudníku - s přestávkou na pití (individuálně samostatně/řízeně skupinově) 3 minuty

Třetí fáze tréninku Varianta A

 1. Kote Kitae - zpevňování ve dvojicích (utužování úder. ploch, fascií a podkožních vrstev, svalů a kostí) 2 minuty
 2. Jiyu Ippon Kumite ve dvojicích/trojicích (zápas s definovaným útokem s předem určenou rolí útočník/obránce Tori/Uke, volný zápas s definovanou rolí T/U) 5 minut
 3. Kumite - volný sparring (s chrániči nebo bez) 10 minut
 4. Heishu Kata -  individuálně 3 minuty

Třetí fáze tréninku Varianta B

 1. Cvičení Hojo Undo/Workout - kruhový provoz (funkční posilování/pumpování s moderními i tradičními pomůckami nebo s váhou těla) 5 minut
 2. Kaishu Kata a Bunkai (po procvičení jednotlivé sekvence Bunkai pokračuje vždy secvičení celé Kata, pak následuje další sekvence atd.) 15 minut

Gekisaidai Ichi Gekisaidai Ni Saifa Seyunchin Schisochin Sanseru Seipai Kururunfa Seisan Suparinpei Sanchin Tensho

Ukázka - Kata - Nezastupitelný dílčí prvek tradiční formy tréninku

Kata rozvíjí techniku, obsahuje skryté principy a aplikace.

Kururunfa ztělesňuje ideály Go - "tvrdý" a Ju "měkký". Přechody postojů jsou rychlé a výbušné, zatímco techniky rukou se používají pomocí "muchimi" neboli těžkého, lepkavého hnutí. Stejně jako v ostatních kata Goju Ryu je docela zřejmé, že boj na blízkou vzdálenost je podstatným prvkem. Stejný znak kanji "fa" se nachází v označení katy Saifa. Tedy i zde by to mělo naznačovat na silný důraz uchopení (grappling) . Tam, kde se některé ostatní styly karate ve svých Kata soustředí na blok/úder, je z jedinečných technik Kururunfy zřejmé, že tomu tak v Goju Ryu není. Proto patří mezi mé oblíbené.

Kururunfa 久留頓破 v překladu znamená "vždy v klidu, náhle udeří, nebo trpělivě drží a náhle zlomí". Filozofií této formy kata je po celou dobu zůstat v klidu, přidržet soupeře, zatímco se chystáme na neoblomný protiútok. Rychle se vyhnout a čelit kopům do kolena, použít kakete (techniky zaháknutí, uchopení), údery dlaní, zlomení rukou a shození na zem. Tai-sabaki (úhyb) zde funguje i na krátkou vzdálenost (v boji zblízka), zatímco se bráníme proti uchopení nebo držení. Techniky uchopení v kombinaci s rychlým posunem těla vedou k převzetí kontroly nad těžištěm soupeře. 

Kururunfa patří mezi pokročilé kata, která byla přivezena z Číny prostřednictvím Kanryo Higaonny. Když porovnáme Kururunfa s ostatními kata, které se Higaonna naučil u svého instruktora (Ryu Ru Ko Sensei) v Číně, všimnete si, že Kururunfa je prováděna relativně svižně a rychle.

Další možnosti porozumění tradiční formě cvičení Kata

Téměř každá Kata lze zacvičit s důrazem na určitý aspekt. Speciálně Kururunfa je pro to naprosto ideální. Namísto zlomení, které přichází po zastavení útoku a pevném chycení, se můžeme třeba zaměřit na (měkké vyblokování) přijetí útoku, po kterém přichází zachycení, vyvedení z rovnováhy a nakonec shození na zem. Zdůrazněným aspektem Kururunfy může být, propracovat se do těsné blízkosti soupeře, vyhnout se destrukci útoku a přímo se přilepit na jeho tělo. Po té následuje prudké stržení celým tělem s pevnou oporou o zem (holding ground). Projít útokem, zablokovat další ohrožení a prudká akce. To je taky Kururunfa.

Rozbijte a roztrhněte. Saifa je první z klasických sebeobranných kata vyučovaných v Goju-ryu. Počátky Goju-Ryu lze vysledovat v Kata pocházejících z bojových umění vyučovaných v oblasti Fuzhou v jižní Číně, zejména z Crane a Xingyi / Baqua, stejně jako je tomu u dalších tzv. vnitřních a vnějších bojových umění. Kanryo Higaonna sensei se naučil tuto Kata spolu s dalšími, když studoval v Číně v letech 1863-1881 pod vedením RuRuKo (čínsky Xie Zhongxiang). Právě tyto Kata a bojové strategie se staly základem umění boje (quanfa) Higaonny senseie, který později Miyagi sensei nazval Goju-Ryu. Z pochopení technik ukotvení a úderů této Katy lze název Saifa interpretovat tak, že znamená popadnout a roztrhnout tkáně v boji na blízko.

Starší sestřih z vybraných Shotokan Kata