Minakami o aruku dōjō

Informace pro začátečníky

Základní bloky

Age uke - blok, který brání útoku na hlavu. Ruka je těsně nad hlavou a pokrčená asi 45 stupňů.

Yoko uke - chrání střední část těla. Loket je u těla a předloktí je pokrčené asi 35-40 stupňů a trošku celou ruku natočíte od těla směrem ven. Pěst je zavřená.

Kaishu yoko uke - je stejný blok jako yoko uke, jen máte otevřenou pěst.

Harai otoshi uke - blok chrání spodní část těla. Pěst míří dolů a paže trošku pokrčená. Paže je mírně vedle těla, pěst přibližně nad kolenem.

Joge uke - je kombinace dvou bloků: Yoko uke a Haraotoshi uke. Oba bloky provádíme zároveň. Chrání před dvojím úderem, nebo v těsné návaznosti.

Soto uke - je blok střední části těla, může také srážet útok mířený na bradu a krk. Loket je v konečné fázi přibližně před středem těla a předloktí musí být pokrčené (cca 90 stupňů), pěst je zavřená.

Kake uke - stažená ruka je skoro u těla s otevřenou dlaní (prsty musí směřovat nahoru). Druhá ruka švihem zachytává soupeřovo předloktí a zápěstí. Postavení této ruky je proto víc vpředu a dlaň je taky otevřená s prsty nahoru (připomíná palmový list vytočený vlevo/vpravo, prsty tedy směřují ven od těla).

Nagashi uke - je také blok s otevřenou dlaní, ale hrana palce směřuje k tělu. Druhá ruka je stažená před středem těla, ale nesmí se ho dotýkat. Prsty směřují kolmo nahoru.

Sukui osae uke (kaishu joge uke) - je stejný blok jako joge uke, ale s otevřenými dlaněmi.

Ura uke - je překlopený pevný palmový list vpravo/vlevo (dlaň míří k nebi), loket je kloubem této blokující ruky a při překlopení se nehýbá, je u těla. Druhá ruka je taky otevřená a stažená k tělu (nedotýká se ho).

Age kakuto uke - špičky prstů jsou spojené, ruka je v zápěstí ohnutá (připomíná ptačí zobák), loket před tělem, předloktí je zdvižené nahoru, krycí plocha je vnější část předloktí. Druhá ruka je také v "ptačím zobáku" stažená vedle středu těla.

Základní údery

Oi tsuki - paže je natažená a mírně pokrčená. Úder je veden pěstí (palec musí být pokrčený zvenku). A je to úder spojený s pohybem těla (takže v pohyblivém postoji). Vpřed vykročí souhlasná noha s paží, která vede úder (pravá/levá).

Ura tsuki - krátký úder pěstí před tělem, kdy je paže v lokti hodně pokrčená (palec je zvenku sevřené pěsti, ale ruka natočená tak, aby palec směřoval k nebi a klouby prstů k zemi).

Tate tsuki - je stejný jako ura zuki, ale palec musí vždy směřovat dovnitř (když si představíš, že pěst drží tyč kolmo k zemi).

Gyaku tsuki - je podobný úder v pohybu jako oi tsuki, ale při nesouhlasné noze s paží, která vede úder.

Seiken tsuki - je vlastně oi nebo gyaku tsuki na místě (v heiko dachi).

Age empi uchi - je úder loktem. Předloktí směřuje do soupeře, pěst vytočená palcem dovnitř (když si představíš, že drží například dýku k zabodnutí shora).

Mawashi empi uchi - je úder loktem, ale obloukem zboku. Pro postavení pěsti opět pomůže představa držené dýky.

Otoshi empi uchi - může připomínat dráhou pohybu předloktí dvojí úder loktem. První nahoru vpřed a druhý dolů. Celkový pohyb je plynulý bez přerušení s úderem shora dolů.

Teisho tsuki - je úder, při kterém je otevřená dlaň a prsty musí směřovat nahoru.

Mae ken (kizami) tsuki - je úder z přední nohy. Je podobný jako oi tsuki, ale stojíme v pohyblivém postoji (třeba schizen tai) a vystartuje jen přední ruka do úderu. Nejčastěji se tento úder používá na hlavu.

Haito uchi - je úder s otevřenou rukou, ale prsty musí směřovat vpřed a úder dáváme palcovou hranou.

Shomen uraken uchi - úder obvykle míří na kořen nosu, je proveden klouby sevřené pěsti, kterou švihovým pohybem tam a zpět vede předloktí pokrčené před tělem, kdy se loketní kloub prudce přitáhne směrem k tělu (vyvine se tak bičový efekt). Pěst je uvolněná a sevře se až v posledním momentu dopadu.  Druhá ruka se stahuje v pěst co nejvíce nad břicho vedle těla.

Jokomen uraken uchi - je vlastně v principu obdobou shomen uraken uchi ale úder směruje do strany vlevo/vpravo. Výchozí pozice rukou v polootevřené pěsti je před tělem v úrovni prsou, první ostře vyráží loket, který se následně prudce stahuje. Úder obvykle míří na spánek.

Gammen shuto uchi - je také úder s otevřenou rukou, prsty také směřují dopředu, ale úder dáváme malíkovou hranou.

Kagi tsuki - je úder pěstí, úder je veden pokrčenou rukou v lokti přímo od boku, takový hák na krátkou vzdálenost.

Mawashi tsuki - je podobný kagi tsuki, ale je veden větším obloukem obvykle na hlavu a na delší vzdálenost.

Otoshi empi uchi - úder dáváme loktem, který směřuje dolů. Napřahujeme se tak, že jednou paží směřujeme nahoru a máme otevřenou pěst a druhá má také otevřenou pěst, ale paže je natažená pro změnu dolů. Pak tou vrchní jedeme dolů a pokrčíte ji tak, abychom dali úder loktem, ale musíme sevřít a zpevnit pěst. Druhou paži stáhneme do hikite (v pěst a co nejvíce nad břicho vedle těla).

Základní kopy

Mae geri keage - je to kop, který směřuje dopředu. Vzniká z pokrčení v koleni, švih se vyvine kyvadlovým pohybem těla a pánve, holeň a noha jsou vypuštěné až následně a pod dopadu na cíl opět rychle stažené. Kop končí s pokrčenou nohou a kolenem zdviženým před tělem. Kope se s prsty u nohou do špičky, polštářky pod prsty u nohou, patou respektive chodidlem.

Hiza geri - kop kolenem. Jsou varianty kopu ostře vpřed (vyražení), nebo se švihovým náběhem z protažené nohy do špičky ostře přímo vzhůru (např. pod bradu soupeře), nebo obloukový kop kolenem ze strany.

Kin geri - je prostý kyvný kop zespodu nártem do genitálií soupeře. Je možné plynule navázat do mae geri kekomi, kop patou (např. odstrčení soupeře do jedné z jeho kyčlí).

Mawashi geri - je kop vpřed vedený po oblouku, noha stojící, se vytočí patou směrem k soupeři. Noha kopající má koleno vytočené dovnitř a do podlahy. Kope se nártem, polštářky pod prsty u nohou, holení, z vnitřní i vnější strany těla hranou chodidla. Kop je veden švihem kyvadlovitě tělem v souhře s pánví. Konec kopu s pokrčenou nohou stále ve vzduchu.

Mikazuki geri - kop obvykle sloužící k vyrážení nebo krytí. Je vedený obloukem z vnějšku, kope chodidlo, špička míří k nebi.

Gedan sokuto geri - kop většinou používaný, když soupeř leží na zemi. Noha je natažená a kopeme patou s boční stranou chodidla vybočenou (tzn. malík jet dole a palec nahoře, noha je v nártu vybočená).

Kansetsu geri - kop do kolene zboku, z vnitřní nebo vnější strany. Počátek je v ostrém koleni zdviženém vysoko aspoň nad pasem s patou v úrovni nad kolenem stojící nohy (špička směřuje na cíl). Kop veden švihem dolů a rotací s dopadem malíkovou hranou.

Yoko geri - je kop do boku. Noha, která nekope, se co nejvíce vytočí v kyčli, koleno směřuje k zemi. Noha kopající musí být pevná do propnutí, chodidlo se vytočí palcem směrem dovnitř. Kopeme malíkovou hranou chodidla, palec nohy je zvednutý nahoru a udržuje tak v noze napětí. Kop je tvrdý a náročný hlavně kvůli stažení kopající nohy po stejné dráze zpět. Končí v pokrčené poloze s pánví opět podsazenou a kolmo k podlaze.

Ushiro geri - kop vzad. Špička kopající nohy směřuje dolů, kopeme patou. Kop je kyvadlový bez vytáčení kyčlí, koleno po celé dráze kolmo k zemi. V poslední fázi před dopadem paty a při propnutí nohy se záda prudce zaoblí, noha se poté stahuje po stejné dráze.

Tobi geri - všechny možné proveditelné výše uvedené kopy ale ve výskoku. Varianty s kopem ve vzduchu  nebo těsně po dopadu.

Základní postoje

HD (heiko dachi) - Postoj na šířku ramen. Špičky směřují rovně. Nohy jsou od sebe (cca jako naše ramena). Kolena jsou mírně pokrčená. Ruky máme v pěst, palec musí být venku na skrčeném ukazováčku a prostředníčku a kousíček na prsteníčku.

ST (siezen tai [volný/sebeobranný postoj]) - Jedna noha vpředu druhá vzadu, tak vypadá volný zápasový postoj. Postoj je dlouhý asi jak náš normální krok. Špičky směřují obě dopředu. Kolena jsou pokrčená (jako šelma připravená ke skoku). Sebeobranný postoj je přirozený, podobá se spíš heiko dachi (je celkově uvolněný bez napětí ve svalech, ale ve vnitřním střehu, podpořeným pnutím pánevního dna).

ZD (zenkutzu dachi) - Jedna noha vpředu, druhá vzadu propnutá/opěrná. Zadní noha musí být co nejvíce natažená, koleno nesmí být pokrčené a špička směřuje zlehka dopředu a mírně do strany. Přední noha je pokrčená a zatížená (pomůcka: když se podíváte na koleno, tak nesmí být vidět palec chodidla). Chodidlo stojící nohy je mírně (opravdu mírně) vytočené směrem dovnitř.

SD (sanchin dachi) - Je postoj připomínající přesýpací hodiny. Jedna noha vpředu, druhá vzadu. Zadní chodidlo směřuje špičkou vpřed a pata přední nohy je na úrovni osy se špičkou zadní nohy. Špička přední nohy je vytočená (cca 45 stupňů) dovnitř respektive pata je vytočená pod týmž úhlem ven. Obě kolena jsou mírně pokrčená a obě končetiny tlačíme celé k sobě. Váha těla je rozložena doprostřed ale tlak do podlahy se přenáší na vnitřní hrany chodidel.

SHD (shiko dachi) - široký postoj nohy od sebe kolena pokrčená tlačíme od sebe a zadek se snažíme podsadit co nejníže. Tlak na vnitřní hrany chodidel. Špičky směřují od sebe, paty k sobě. Tento postoj je ve variantách SHD Heikaku (postoj na místě), SHD Shakaku (při chůzi jsme vytočení  45 stupňů) a SHD Cyokaku (při chůzi jsme vytočení 90 stupňů).

NAD (neko achi dachi[kočičí postoj]) - zadní stojící nohu vytočíme asi 45 stupňů směrem ven. Přední nohu máme daleko přibližně dvě chodidla od zadní nohy zapřenou o polštářky nohou (palec a hlavně pata lehce nad zemí). Zadní nohu co nejvíce pokrčíme a s podsazenou pánví přeneseme všechnu svou váhu těla, přední nohu ještě trochu pokrčíme.

a další jako např. páky a hmaty+ podmety a přehozy


Vysvětlivky

Postoje:

ZD-zenkutsu dachi

SD-sanchin dachi

SHD-shiko dachi

KKD-kokutsu dachi

ZAD-zuri ashi dachi

ST-schizen tai (bojový postoj)

HD-heiko dachi

NAD-neko achi dachi

Postavení rukou v postoji:

Oi ruka = přední ruka daného postoje

Gyaku ruka = zadní noha daného postoje

Postavení nohou v postoji:

Kizami = přední noha daného postoje

Hineri = zadní noha daného postoje

Směr pohybu:

Mae = vpřed Jodan-nahoru (na bradu)

Yoko = do strany Chudan-doprostřed (na břicho)

Ushiro = dozadu Gedan-dolů (na stehno,na nohu)

Posuny v postojích:

Ayumi ashi = chůze vpřed se střídáním polohy nohou

Ushiro ayumi ashi = chůze vzad se střídáním polohy nohou

Suri ashi = posun bez změny postavení nohou(přední noha se posune dopředu a zadní se pak přisune)

Yose ashi = posun bez změny postavení nohou(zadní noha se přisune k přední a přední pak vpřed)

Tai sabaki = úhyb do strany

Techniky:

tsuki-úder

geri-kop

uke-blok

Kata - sestava

Kumite - zápas

Seznam základních kata (Goju Ryu)

Sanchin

Saifa*

Seiyunchin

Shisochin

Sanseru

Seisan

Seipai*

Kururunfa

Sumparimpei

Tensho

Geksai dai 1-2

*povinné (shitei kata)