Minakami o aruku dōjō

Styly karate

Pro rychlý vhled do odlišností různých stylů karate jsme zařadili odkaz na následující názorné video.

Jedná se o předvedení cvičební sestavy (kata), kterou zde demonstrují mistři osmi různých stylů karate:

Wado Ryu, Goju Ryu, Shotokan, Shito Ryu, Shorin Ryu, Isshinryu, Chito Ryu, Uechi Ryu.


Kata má název Seisan, v japonském písmu (kanji) se znázorňuje jako kříž a tři čárky 十三, doslova znamená '13' (alternativní jména Sesan, Seishan, Jusan, Hangetsu). Některé zdroje označují kata jako '13 rukou', '13 pěstí', '13 technik', '13 kroků' nebo dokonce "13 vražedných pozic." Tato jména však nemají žádný historický základ.


Pro lepší pochopení jsme vybrali vhodnou ukázku cvičení Kata s názvem Suprainpei/Suparimpei. Na této formě (cvičební sestavě) můžeme krásně demonstrovat odlišnosti jednotlivých stylů/škol (Ryu) včetně podstylů (Ryu Ha). 

Kata SuparEnPei má původ ve starší PeiChuRin. I když PeiChuRin má stejný Embusen (vzorec/schéma postupu), skládá se z poněkud odlišných technik (pohybů/myšlenek). Také záleží na tom, odkud pochází verze, o kterou se budeme zajímat. Kata a její detaily se liší od Ryu po Ryu a dokonce od Ryu Ha až po Ryu Ha.

To samé platí pokud jde o čínské formy ve vztahu k Okinawan Karate. Mnohé mají stejný název nebo Kanji (japonské písmo) a sdílejí ideologii/techniku, ale vzorec a vzhled formy se může lišit, nebo naopak. Vždyť také Kata nebyla míněna jako tanec, takže pořadí a obsah technik není univerzální.

Takže záleží také na tom, co cvičením sledujeme. Někde je kladen důraz na pomalé techniky a dýchání, jinde na dynamiku, výbušnost a tvrdost. U všech je ale jedno společné, představují kombinace a možnosti účinné sebeobrany.

V našem Dódžó/Dojo cvičíme Suparinpei verzi Ogawa-Ha Goju Ryu podle Hanshiho (instruktora; udělovaný titul pro držitele od 8. Danu déle než 2 roky) Takeji Ogawy, 10. Dan EGKF (European Goju-Ryu Karate Federation).


空手.Okinawa Karate - Kata Pechurin (Hawai festival)  Poznámka: Kata ke zhlédnutí až od časové stopy 23:25 záznamu.


Suparinpei Shotokan Ryu

Suparinpei Wado Ryu

Suparinpei Shito Ryu

Suparinpei Uechi Ryu

Suparinpei Goju Ryu