Minakami o aruku dōjō

Styly karate

Pro lepší pochopení jsme vybrali vhodnou ukázku cvičení Kata s názvem Suprainpei/Suparimpei. Na této formě (cvičební sestavě) můžeme krásně demonstrovat odlišnosti jednotlivých stylů/škol (Ryu) včetně podstylů (Ryu Ha). 

Kata SuparEnPei má původ ve starší PeiChuRin. I když PeiChuRin má stejný Embusen (vzorec/schéma postupu), skládá se z poněkud odlišných technik (pohybů/myšlenek). Také záleží na tom, odkud pochází verze, o kterou se budeme zajímat. Kata a její nuance se liší od Ryu po Ryu a dokonce od Ryu Ha až po Ryu Ha.

To samé platí pokud jde o čínské formy ve vztahu k Okinawan Karate. Mnohé mají stejný název nebo Kanji (japonské písmo) a sdílejí ideologii/techniku, ale vzorec a vzhled formy se může lišit, nebo naopak. Vždyť také Kata nebyla míněna jako tanec, takže pořadí a obsah technik není univerzální.

Takže záleží také na tom, co cvičením sledujeme. Někde je kladen důraz na pomalé techniky a dýchání, jinde na dynamiku, výbušnost a tvrdost. U všech je ale jedno společné, představují kombinace a možnosti účinné sebeobrany.

V našem Dódžó/Dojo cvičíme Suparinpei verzi Ogawa-Ha Goju Ryu podle Hanshiho (instruktora; udělovaný titul pro držitele od 8. Danu déle než 2 roky) Takeji Ogawy, 10. Dan EGKF (European Goju-Ryu Karate Federation).


空手.Okinawa Karate - Kata Pechurin (Hawai festival)  Poznámka: Kata ke zhlédnutí až od časové stopy 23:25 záznamu.


Suparinpei Shotokan Ryu

Suparinpei Wado Ryu

Suparinpei Shito Ryu

Suparinpei Uechi Ryu

Suparinpei Goju Ryu