Český svaz karate (ČSKe) STAŇ SE REPREZENTANTEM ČR, STAŇ SE OLYMPIONIKEM (!)

              Olympijské karate                        World Karate Federation                                                                                       hledáme talenty                    Akademie Karate - Valašsko

Koncepce tréninků je motivační a zároveň učí děti disciplíně. Pravidelná pohybová aktivita napomáhá zdravému rozvoji a vztahu k pohybu. Systém karate buduje všestranný pohybový základ.

TRÉNINKY KARATE MOHOU ZDOKONALIT SEBEOVLÁDÁNÍ DĚTÍ, ROZVINOUT JEJICH FYZICKOU OBRATNOST, KOORDINACI A KONCETRACI. ZAČÁTEČNÍKŮM JE ZAJIŠTĚN INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP.


Platí se pravidelně oddílové školné a spolkový příspěvek vždy za jeden roční/půlroční cyklus dle aktuálního sazebníku, viz níže, a to nejpozději do konce září/února. Nováčci  hradí hned při prvním tréninku vstupní příspěvek 150 Kč (oproti dokladu, zaručuje členství ve sportovním klubu AKVK z. s.). V ceně je pro naše členy již zahrnuta úhrada zápisu do registru a elektronická členská známka Českého svazu karate (ČSKe) respektive České federace karate Goju Ryu (ČSKGr) v rámci České unie bojových umění (ČUBU). + Průběžně se mohou hradit rovněž další (dobrovolné) dílčí poplatky jako například za zápis o průběhu a výsledku zkoušky technické vyspělosti, za účast na semináři, soustředění, za příměstský karate tábor, pobytový letní karate tábor. 

SLEVU NA ŠKOLNÉ ZA DÍTĚ MOHOU UPLATNIT MATKY SAMOŽIVITELKY a zákonní zástupci v podobné situaci např. PĚSTOUNI + dostanou pro děti a svěřence jako dárek KIMONO.

Členové spolku AKVK mohou dle zájmu a možností navštěvovat libovolně tréninky napříč oddíly (Brumov, Klobouky, Nedašov, Vsetín). Příspěvek zaručuje prostupnost mezi oddíly, mimořádné tréninky pro aktivní závodníky, opravňuje k účasti na všech akcích a k využití benefitu zájmových vzdělávacích, volnočasových a rehabilitačních služeb (soustředění, semináře, příměstský tábor, letní pobytový tábor) + slevy u našich partnerů, promo akce a odměny pro děti včetně využití nabídky našich partnerů a sponzorů.

DESATERO PRO RODIČE A FANOUŠKY:

Co by měli vědět rodiče, pokud ze mě chtějí mít sportovce?   >>>

Akademie Karate - Valašsko 

Krátký sestřih ilustruje vývoj prvních tří let působení našeho spolku od jeho počátků. Zobrazuje tváře dětí, které jsme s radostí doprovázeli a které nám postupně odrostly. Některé v současnosti již utvářejí mládežnickou členskou základnu. Těšíme se proto na očekávané úspěchy brzy také v kategorii dorostenců a juniorů.