Český svaz karate (ČSKe) - STAŇ SE REPREZENTANTEM ČR - STAŇ SE OLYMPIONIKEM (!)

Olympijské karate - World Karate Federation - hledáme talenty - Akademie Karate Valašsko

Koncepce tréninků je motivační a zároveň učí děti disciplíně. 

Pravidelná pohybová aktivita napomáhá zdravému rozvoji a vztahu k pohybu. 

Systém karate buduje všestranný pohybový základ.


TRÉNINKY KARATE MOHOU ZDOKONALIT SEBEOVLÁDÁNÍ DĚTÍ, ROZVINOUT JEJICH FYZICKOU OBRATNOST, KOORDINACI A KONCETRACI. 

ZAČÁTEČNÍKŮM ZAJIŠŤUJEME INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP.JAK TO U NÁS FUNGUJE?

Platí se pravidelně školné vždy na jeden roční cyklus dle aktuálního sazebníku, celoroční nábor nových členů. 

Nováčci  hradí jednorázový vstupní  členský příspěvek (zaručuje členství ve sportovním spolku Akademie, členství je možné ukončit kdykoliv po předložení žádosti o výmaz z registru Rejstříku sportu ČR nebo vyloučením předsedou klubu za porušení Obecných zásad členství).


V případě zájmu o vykonání zkoušek technické vyspělosti nebo o účast na sportovní soutěži je nutné také úhrada za elektronickou členskou známku do Českého svazu karate (ČSKe) respektive České federace karate Goju Ryu (ČSKGr) s platností na jeden kalendářní rok v administraci České unie bojových umění (ČUBU). 

+ Průběžně se mohou hradit rovněž (dobrovolné) dílčí poplatky například za zápis výsledku zkoušky technické vyspělosti do registru ČR, za účast na semináři či soustředění, za příměstský karate tábor, pobytový letní karate tábor apod.


Členové  Akademie Valašsko mohou navštěvovat libovolně tréninky napříč oddíly a po uhrazení školného se rovněž zapsat k pravidelnému cvičení pod vedením příslušného trenéra 

(Brumov-Bylnice, Valašské Klobouky, Vsetín). 

Členství zaručuje prostupnost mezi oddíly, mimořádné tréninky pro aktivní závodníky, opravňuje k účasti na všech akcích a k využití benefitu zájmových vzdělávacích, volnočasových a rehabilitačních služeb + slevy na vybavení pro karate u našich partnerů, odměny pro děti včetně využití nabídky slev a darů našich sponzorů.

Sportovní akademie


Akademie Karate - Valašsko 

Motivační video dokumentuje vývoj prvních tří let působení našeho spolku od jeho počátků. Těšíme se i na vás. 

Hledáme talenty a rozdáváme radost.

Akademie Karate Valašsko také na Vsetíně

Spojujeme lidi, rozdáváme radost, rozvíjíme schopnosti a charakter. 

Krátký sestřih dokumentuje komunitní akci pro přátele a veřejnost. Smyslem bylo společně se potkat, povzbudit se, připomenout si cíle pohybových aktivit karate.