Český svaz karate                                                                                    (ČSKe)                                                                          STAŇ SE REPREZENTANTEM ČR                             STAŇ SE OLYMPIONIKEM (!)

              Olympijské karate                        World Karate Federation                                                                                       hledáme talenty                    Akademie Karate - Valašsko

Koncepce tréninků je motivační a zároveň učí děti disciplíně. 

Pravidelná pohybová aktivita napomáhá zdravému rozvoji a vztahu k pohybu. 

Systém karate buduje všestranný pohybový základ.


TRÉNINKY KARATE MOHOU ZDOKONALIT SEBEOVLÁDÁNÍ DĚTÍ, ROZVINOUT JEJICH FYZICKOU OBRATNOST, KOORDINACI A KONCETRACI. 

ZAČÁTEČNÍKŮM ZAJIŠŤUJEME INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP.


Platí se pravidelně školné vždy na jeden roční/půlroční cyklus dle aktuálního sazebníku, nábor nových členů září/únor. 

Nováčci  hradí jednorázový vstupní  členský příspěvek (zaručuje členství ve sportovním klubu AKVK z. s., členství je možné ukončit kdykoliv po předložení žádosti o výmaz z registru karatistů ČR nebo vyloučením předsedou klubu za porušení Obecných zásad členství).

V ceně je pro členy již zahrnuta úhrada zápisu do registru České unie bojových umění (ČUBU) a v případě zájmu o vykonání zkoušek technické vyspělosti nebo o účast na sportovní soutěži také úhrada za elektronickou členskou známku Českého svazu karate (ČSKe) respektive České federace karate Goju Ryu (ČSKGr) s platností na jeden kalendářní rok. 

+ Průběžně se tedy mohou hradit rovněž (dobrovolné) dílčí poplatky například za zápis výsledku zkoušky technické vyspělosti do registru ČR, za účast na semináři či soustředění, za příměstský karate tábor, pobytový letní karate tábor apod.

MATKY SAMOŽIVITELKY, PĚSTOUNI, DĚTI ZE ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ u nás po půl roce pravidelné docházky dostanou automaticky jako dárek cvičební kimono s opaskem.


Členové  AKVK mohou navštěvovat libovolně tréninky napříč oddíly 

(Brumov-Bylnice, Valašské Klobouky, Vsetín). 

Členství zaručuje prostupnost mezi oddíly, mimořádné tréninky pro aktivní závodníky, opravňuje k účasti na všech akcích a k využití benefitu zájmových vzdělávacích, volnočasových a rehabilitačních služeb + slevy na vybavení pro karate u našich partnerů, odměny pro děti včetně využití nabídky slev a darů našich sponzorů.

DESATERO PRO RODIČE A FANOUŠKY:

Co by měli vědět rodiče, pokud ze mě chtějí mít sportovce?   >>>

Sportovní akademie


Akademie Karate - Valašsko 

Motivační video dokumentuje vývoj prvních tří let působení našeho spolku od jeho počátků. Zobrazuje tváře dětí, které jsme s radostí doprovázeli a které nám postupně odrostly. Některé vytrvaly a tvoří aktivní členskou základnu a nové se k nám stále přidávají. Těšíme se i na vás. Hledáme talenty a rozdáváme radost.

Akademie Karate Valašsko působí také na Vsetíně

Spojujeme lidi, rozdáváme radost, rozvíjíme schopnosti a charakter. 

Krátký sestřih dokumentuje komunitní akci. Smyslem bylo společně se potkat, povzbudit se, připomenout si cíle pohybových aktivit karate. Prostor byl dán diskusi o možnostech rozvoje zdravého sebevědomí a pohybových schopností dětí. Žáci 4. - 9. ročníku společně předvedli zkráceně průběh sportovního tréninku. Závěrem vystoupili mladší žáci s ukázkou sebeobrany.