Český svaz karate ČSKe      Výzva i pro Tebe           STAŇ SE REPREZENTANTEM ČR      STAŇ SE OLYMPIONIKEM (!)

     Olympijské karate World Karate Federation                                                                                                                       Vyhledáváme talenty                           Akademie Karate - Valašsko

Koncepce tréninků je motivační a zároveň učí děti disciplíně. Pravidelná pohybová aktivita napomáhá zdravému rozvoji a vztahu k pohybu. Systém karate buduje všestranný pohybový základ.

TRÉNINKY KARATE MOHOU ZDOKONALIT SEBEOVLÁDÁNÍ DĚTÍ, ROZVINOUT JEJICH FYZICKOU OBRATNOST, KOORDINACI A KONCETRACI. ZAČÁTEČNÍKŮM JE ZAJIŠTĚN INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP.


Platí se oddílové školné a spolkový příspěvek vždy za jeden roční/půlroční cyklus dle aktuálního sazebníku, viz níže, a to nejpozději do konce září/února, ale nováčci (zájemci) navíc hradí hned při prvním tréninku jednorázový nevratný vstupní příspěvek 300 Kč (oproti dokladu, zaručuje členství ve spolku AKVK z. s. i do budoucna a vícekrát se nehradí) + dílčí poplatky jako zápis o průběhu a výsledku zkoušky technické vyspělosti, účast na semináři, soustředění, příměstský tábor, pobytový tábor. V ceně je pro naše členy  zahrnut zápis do registru a elektronická členská známka Českého svazu karate (ČSKe) respektive České federace karate Goju Ryu (ČSKGr) v rámci České unie bojových umění (ČUBU).

Členové spolku AKVK mohou dle zájmu a možností navštěvovat libovolné tréninky napříč našimi oddíly (Brumov, Klobouky, Nedašov, Vsetín). Příspěvek zaručuje prostupnost mezi oddíly, mimořádné tréninky pro aktivní závodníky a opravňuje k účasti na všech akcích a k využití benefitu našich zájmových vzdělávacích, volnočasových a rehabilitačních služeb (soustředění, semináře, příměstský tábor, letní pobytový tábor) + slevy u našich partnerů, promo akce a využití nabídky našich partnerů a sponzorů.

OBSAHOVÉ VYMEZENÍ

NÁPLŇ TRÉNINKŮ JE KONDIČNÍ PRŮPRAVA KE SPORTOVNÍMU ZÁPASU (KUMITE) A V POKROČILEJŠÍCH TRÉNINKOVÝCH SKUPINÁCH TAKÉ AKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ TALENTŮ PRO SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNU KATA S CÍLEM BUDOUCÍ ÚČASTI NA TURNAJÍCH

PROGRAM SOUSTŘEDĚNÍ JE PODLE ZAMĚŘENÍ BUĎ PŘEDSOUTĚŽNÍ PŘÍPRAVA, NEBO NÁCVIK TECHNIK PODLE ZKOUŠKOVÉHO ŘÁDU S CÍLEM (NABÝT) ROZŠÍŘIT, UKOTVIT A ZPEVNIT ZNALOSTI A DOVEDNOSTI K ÚSPĚŠNÉMU ABSOLVOVÁNÍ SPORTOVNÍHO KLÁNÍ NEBO TECHNICKÝCH ZKOUŠEK (PÁSKOVÁNÍ)

VÝKON TECHNICKÉ ZKOUŠKY (PÁSKOVÁNÍ) JE SECVIČENÍ A PŘEDVEDENÍ VŠECH POŽADOVANÝCH DOVEDNOSTÍ ZPAMĚTI S CÍLEM ZÍSKAT OFICIÁLNĚ UZNANÉ OPRÁVNĚNÍ DRŽITELE URČITÉHO TECHNICKÉHO STUPNĚ (ŽÁKOVSKÉ KYU A MISTROVSKÉ DAN)

KRITÉRIA HODNOCENÍ A POSTUPU

PŘECHOD Z TRÉNINKOVÉ SKUPINY ZAČÁTEČNÍKŮ DO SKUPINY MÍRNĚ POKROČILÝCH JE PODMÍNĚNÝ ÚSPĚŠNÝM SLOŽENÍM ZKOUŠKY 6. KYU

PŘECHOD Z TRÉNINKOVÉ SKUPINY MÍRNĚ POKROČILÝCH DO SKUPINY STŘEDNĚ POKROČILÝCH JE PODMÍNĚNÝ ÚSPĚŠNÝM SLOŽENÍM ZKOUŠKY 3. KYU

PŘECHOD Z TRÉNINKOVÉ SKUPINY STŘEDNĚ POKROČILÝCH DO SKUPINY POKROČILÝCH JE PODMÍNĚNÝ ÚSPĚŠNÝM SLOŽENÍM ZKOUŠKY 1. KYU

ÚČAST NA ZKOUŠCE (PÁSKOVÁNÍ) JE PODMÍNĚNA ÚČASTÍ NEJMÉNĚ JEDNOU BĚHEM ROKU NA JEDNOM (TECHNICKÉM) SOUSTŘEDĚNÍ

ÚČAST NA SPORTOVNÍ SOUTĚŽI KRAJSKÉ ÚROVNĚ JE PODMÍNĚNA ÚČASTÍ NEJMÉNĚ JEDNOU BĚHEM ROKU NA JEDNOM PŘEDSOUTĚŽNÍM SOUSTŘEDĚNÍ AKVK z. s. A ÚMÍSTĚNÍM NA 1. AŽ 4. MÍSTĚ V KLUBOVÉ SOUTĚŽI AKVK z. s. NEBO V NĚKTERÉ ZE SOUTĚŽÍ O POHÁR TALENTŮ (Jihomorav. nebo Zlín. kraje)

ÚČAST NA KLUBOVÝCH SEMINÁŘÍCH/ŠKOLENÍ JE PODMÍNĚNA STUPNĚM TECHNICKÉ VYSPĚLOSTI +5. KYU (SPLNĚNÍ PODMÍNEK ŠKOLENÍ OPRAVŇUJE K ZÍSKÁNÍ DALŠÍCH OPRÁVNĚNÍ A CERTIFIKÁTŮ NAPŘ. ASISTENT TRÉNÉRA AKVK z. s.)

ÚČAST NA SVAZOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH SEMINÁŘÍCH (VČETNĚ SEMINÁŘŮ HANSHIHO Takeji Ogawy 10. Dan NAPŘ. PRAHA-ČR, ILAVA-SLOVENSKO, BUDAPEŠŤ-MAĎARSKO, OMIŠALJ-CHORVATSKO), POKUD NEBUDE UVEDENO JINAK, JE PODMÍNĚNA STUPNĚM TECHNICKÉ VYSPĚLOSTI +2. KYU

PROGRAM (ROČNÍ CYKLUS)

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ A ROZDĚLENÍ DO SKUPIN (ZAČÁTEČNÍCI/POKROČILÍ) - 2xROČNĚ ZÁŘÍ, ÚNOR

PRAVIDELNÉ TRÉNINKY DLE AKTUALIZOVANÉHO ROZVRHU PODLE ODDÍLŮ (KLOBOUKY, BRUMOV, NEDAŠOV,  VSETÍN) A SKUPIN (ZAČÁTEČNÍCI/POKROČILÍ) - 1xTÝDNĚ 60 MINUT (ZAČÁTEČNÍCI), 1xTÝDNĚ 90 MINUT (MÍRNĚ POKROČILÍ), 1xTÝDNĚ 90 MINUT (STŘEDNĚ POKROČILÍ)

PŘEDSOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AKVK z. s. (IDEÁLNĚ S ÚČASTÍ HOSTUJÍCÍHO INSTRUKTORA) ZAKONČENÉ KLUBOVÝM TURNAJEM O NOMINACÍ DO SOUTĚŽE O POHÁR TALENTŮ (9.-7. KYU) A DO KRAJSKÉ SOUTĚŽE (+6. KYU) - LISTOPAD, LEDEN, ČERVEN

SOUSTŘEDĚNÍ  PŘED KRAJSKOU SOUTĚŽÍ PRO VYBRANÉ ZÁVODNÍKY (+6. KYU) BĚHEM SOUTĚŽNÍ SEZÓNY (BŘEZEN-1.KOLO KRAJSKÝ POHÁR, ČERVEN-2.KOLO KRAJSKÝ POHÁR, ŘÍJEN-KRAJSKÉ MISTROVSTVÍ)

MIMOŘÁDNÉ TRÉNINKY A-TÝMU PRO VYTRVALÉ NEBO TALENTOVANÉ ZÁVODNÍKY (+6. KYU) NA POZVÁNÍ JAKO ODMĚNA VŽDY BEZPROSTŘEDNĚ PO ÚČASTI NA ZÁVODECH (ROZBOR VIDEOZÁZNAMU A ANALÝZA  PODANÉHO VÝKONU S COUCHEM NEBO TRENÉREM)

TECHNICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ + ZKOUŠKY STV POVINNÉ PRO ZÁJEMCE O POSTUP A VYKONÁNÍ ZKOUŠEK VŠECH TECHNICKÝCH VYSPĚLOSTÍ (PÁSKOVÁNÍ) - ŘÍJEN, ÚNOR (OPRAVNÁ ZKOUŠKA PROBÍHÁ V RÁMCI PŘEDEM DOMLUVENÉHO NÁSLEDUJÍCÍHO PRAVIDELNÉHO TRÉNINKU)

LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR (LUHAČOVICE) + ZKOUŠKY STV DLE AKTUÁLNÍCH PROPOZIC - VŽDY 1. - 6. ČERVENCE

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR (VALAŠSKÉ KLOBOUKY) + ZKOUŠKY STV DLE AKTUÁLNÍCH PROPOZIC - VŽDY DRUHÝ TÝDEN V ČERVENCI

LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR (VRŠATEC) DLE AKTUÁLNÍCH PROPOZIC - VŽDY TŘETÍ TÝDEN V SRPNU

PODMÍNKY A CENOVÝ SAZEBNÍK

  1. Na prvním tréninku VYPLNĚNÁ A PODEPSANÁ PŘIHLÁŠKA DO AKVK z. s. + nováčci/zájemci jednorázová úhrada 300 Kč oproti dokladu (nevratné) (Poznámka: Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte a souhlas GDPR je součástí formuláře v textu přihlášky). ELEKTRONICKOU/ZÁVAZNOU VERZI PŘIHLÁŠKY ODEVZDAT A PRAVIDELNÝ SPOLKOVÝ PŘÍSPĚVEK PAK UHRADIT na rok 1800 Kč respektive na pololetí 900 Kč V TERMÍNU DO 30. ZÁŘÍ RESPEKTIVE DO 28. ÚNORA NA ÚČET SPOLKU:                                                                                                                                                                                          číslo účtu: 2001697873/2010 variabilní symbol: rodné číslo dítěte oznámení příjemci: jméno a příjmení dítěte (NEZAPOMEŇTE RČ kvůli evidenci a auditu Rejstříku sportu MŠMT);
  2. VYPLNĚNÁ A PODEPSANÁ PŘIHLÁŠKA DO VYBRANÉHO ODDÍLU KARATE (Val. Klobouky, Brumov, Nedašov) ODEVZDAT A UHRADIT OSOBNĚ V TERMÍNU nejpozději DO 14. ZÁŘÍ V KANCELÁŘI PŘÍSLUŠNÉHO DDM (VALAŠSKÉ KLOBOUKY, BRUMOV-BYLNICE) - školné karate/rok 500 Kč (zahrnuto úrazové pojištění);

  3. ZAČÁTEČNÍCI (po přijetí automaticky nositelé bílého pásu a držitelé technického stupně vyspělosti 9.KYU) NEMUSÍ NOSIT (karate-gi) KIMONO, ALE POVINNOST CVIČIT V KIMONU PŘINÁLEŽÍ VŠEM ČLENŮM +8. KYU (KIMONO VYŽADUJEME UŽ K PRVNÍM ZKOUŠKÁM) - k přihlášce proto prosím dopište, zda máte zájem kimono závazně objednat (nakupujeme hromadně a poskytujeme zajímavou slevu, na základě toho vám zašleme další instrukce);
  4. POVINNOST CVIČIT S CHRÁNIČI A NOSIT CHRÁNIČE NA KAŽDÝ TRÉNINK PLATÍ PRO ČLENY +6.KYU (ŽÁCI 9., 8., 7. KYU CHRÁNIČE MÍT ZATÍM NEMUSÍ, PŘÍPADNĚ ZAPŮJČUJEME Z KLUBOVÉHO VYBAVENÍ) - k přihlášce proto dopište zda máte zájem chrániče závazně objednat (nakupujeme hromadně a poskytujeme slevu, na základě toho vám zašleme další instrukce);

  5. ÚČAST NA ZKOUŠKÁCH/PÁSKOVÁNÍ JE PODMÍNĚNA VČASNOU ÚHRADOU POPLATKU ZA ZKOUŠKU A ZÁPIS DO SVAZOVÉHO REGISTRU VČETNĚ PLATNÉ ELEKTRONICKÉ ČLENSKÉ ZNÁMKY - nejpozději 7 dní před ohlášeným termínem zkoušky zašlete (8.-6. KYU) 400 Kč NEBO (5.-2. KYU) 600 Kč na účet 2001697873/2010 oznámení příjemci: jméno a příjmení dítěte;

  6. ZAKOUPENÍ PRŮKAZU KARATISTY (BUDO PAS) ČESKÉHO SVAZU KARATE ČSKe (PLATNÝ PO CELOU DOBU SPORTOVNÍ KARIÉRY A ČLENSTVÍ VE SVAZU KARATE ČR) - jednorázově 100 Kč (platnost v ČR), 150 Kč (mezinárodní platnost);

  7. PŘÍSPĚVEK ZA ÚČAST NA SOUSTŘEDĚNÍ AKVK z. s. JE JEDNOTNÝ 100 Kč/den (při nenaplnění minimálního počtu 10 osob může být poměrnou částí navýšen) - hradí se většinou na místě nebo předem trenérovi;

  8. MIMOŘÁDNÉ TRÉNINKY A-TÝMU jsou zdarma;

  9. LETNÍ TÁBOR LUHAČOVICE (5 nocí 4500 Kč), LETNÍ TÁBOR VRŠATEC (5 nocí 3500 Kč), PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VAL. KLOBOUKY (3 dny bez obědu 650 Kč s obědem 850 Kč)

Co by měli vědět rodiče, pokud ze mě chtějí mít sportovce?


ODDÍL KARATE CAMP VSETÍN - areál zahrady ZŠ Integra Vsetín Na Rybníkách 1628 a Sokolovna Vsetín Mostecká 367

Unikátní projekt soukromé základní školy, kde v naší spolupráci vzniká předpoklad pro zavedení povinně volitelného předmětu Sportovní karate. V sekci "Sportovní akademie ZŠ Integra Vsetín" nyní postupnými kroky během šk. roku 2020/2021 zrealizujeme náborové lekce v rámci tělesné výchovy napříč školou ve všech ročnících 1. i 2. stupně s cílem vybrat zájemce a talenty pro víkendový Karate Camp Vsetín. Camp se uskuteční podle zájmu nejméně však jedenkrát v každém pololetí s cílem získat závazné přihlášky do volitelného předmětu Sportovní karate pro šk. rok 2021/2022. Pokud se záměr projektu vydaří, založíme rovněž oddíl AKVK z. s. při Sportovní akademii ZŠ Integra Vsetín, který bude opět otevřen všem, tedy široké veřejnosti z řad dětí, mládeže i dospělých tentokrát ze Vsetína a jeho okolí v našem regionu Valašsko.

Termíny a bližší informace budou upřesněny


ODDÍL VALAŠSKÉ KLOBOUKY - stará tělocvična (za budovou Gymnázia Komenského 60)

ZAČÁTEČNÍCI (7-18 let) asist. trenéra Ing. Josef Vaněk den/čas bude upřesněn

MÍRNĚ POKROČILÍ (12-18 let) trenér Miroslav Coufal den/čas bude upřesněn

STŘEDNĚ POKROČILÍ (14-18 let) trenér Miroslav Coufal den/čas bude upřesněn

(Členové A teamu a pokročilí cvičenci dle individuálního rozpisu: po domluvě s trenérem)


ODDÍL BRUMOV-BYLNICE - tělocvična pro bojové sporty v Brumově (1. patro nad Malenkou v budově ZUŠ na ulici 1. Května 1030, bývalá obecní škola)

KARATE ŠKOLKA (PŘÍPRAVKA 4-6 let) fyzioterapeutka a asist. trenéra Mgr. Jana Coufalová ČTVRTEK čas bude upřesněn

ZAČÁTEČNÍCI (7-18 let) asist. trenéra Ing. Josef Vaněk ČTVRTEK 16:00 - 17:00  h čas bude potvrzen/upraven

 V PŘÁPADĚ DOTAZŮ NÁS KONTAKTUJTE.


ODDÍL NÁVOJNÁ/NEDAŠOV/NEDAŠOVA LHOTA - tělocvična ZŠ Nedašov

KARATE ŠKOLKA (PŘÍPRAVKA 4-6 let) asist. trenéra Andrea Vaňková den/čas bude upřesněn

ZAČÁTEČNÍCI (7-18 let) asist. trenéra Ing. Josef Vaněk ČTVRTEK 14:00 - 15:30 h den/čas bude potvrzen/změněn

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS KONTAKTUJTE.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                AKVK z. s.