Český svaz karate (ČSKe)                                           STAŇ SE REPREZENTANTEM ČR,              STAŇ SE OLYMPIONIKEM (!)

                            Olympijské karate World Karate Federation                                                                         hledáme talenty                                                Akademie Karate - Valašsko

Koncepce tréninků je motivační a zároveň učí děti disciplíně. Pravidelná pohybová aktivita napomáhá zdravému rozvoji a vztahu k pohybu. Systém karate buduje všestranný pohybový základ.

TRÉNINKY KARATE MOHOU ZDOKONALIT SEBEOVLÁDÁNÍ DĚTÍ, ROZVINOUT JEJICH FYZICKOU OBRATNOST, KOORDINACI A KONCETRACI. ZAČÁTEČNÍKŮM JE ZAJIŠTĚN INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP.


Platí se oddílové školné a spolkový příspěvek vždy za jeden roční/půlroční cyklus dle aktuálního sazebníku, viz níže, a to nejpozději do konce září/února, ale nováčci (zájemci) navíc hradí hned při prvním tréninku jednorázový nevratný vstupní příspěvek 300 Kč (oproti dokladu, zaručuje členství ve spolku AKVK z. s. i do budoucna a vícekrát se nehradí) + dílčí poplatky jako zápis o průběhu a výsledku zkoušky technické vyspělosti, účast na semináři, soustředění, příměstský tábor, pobytový tábor. V ceně je pro naše členy  zahrnut zápis do registru a elektronická členská známka Českého svazu karate (ČSKe) respektive České federace karate Goju Ryu (ČSKGr) v rámci České unie bojových umění (ČUBU).

SLEVU NA ŠKOLNÉ ZA DÍTĚ MOHOU UPLATNIT MATKY SAMOŽIVITELKY a zákonní zástupci v podobné situaci např. PĚSTOUNI apod. + dostanou pro své děti KIMONO ZDARMA. 

Členové spolku AKVK mohou dle zájmu a možností navštěvovat libovolně tréninky napříč oddíly (Brumov, Klobouky, Nedašov, Vsetín). Příspěvek zaručuje prostupnost mezi oddíly, mimořádné tréninky pro aktivní závodníky, opravňuje k účasti na všech akcích a k využití benefitu zájmových vzdělávacích, volnočasových a rehabilitačních služeb (soustředění, semináře, příměstský tábor, letní pobytový tábor) + slevy u našich partnerů, promo akce a využití nabídky partnerů a sponzorů.


KARATE CAMP VSETÍN

areál zahrady ZŠ Integra Vsetín Na Rybníkách 1628 a tělocvična Sokolovna Vsetín Mostecká 367

Unikátní projekt soukromé základní školy, kde v naší spolupráci vzniká předpoklad pro zavedení povinně volitelného předmětu Sportovní karate. V sekci "Sportovní akademie ZŠ Integra Vsetín a AKVK z. s." nyní postupnými kroky během šk. roku 2020/2021 zrealizujeme náborové lekce v rámci tělesné výchovy napříč školou ve všech ročnících 1. i 2. stupně, s cílem vybrat zájemce a talenty pro víkendový Karate Camp Vsetín. Camp se uskuteční podle zájmu nejméně však jedenkrát v každém pololetí, s cílem získat závazné přihlášky do volitelného předmětu Sportovní karate pro šk. rok 2021/2022. Pokud se záměr projektu vydaří, založíme rovněž oddíl AKVK z. s. při Sportovní akademii ZŠ Integra Vsetín, který bude opět otevřen všem, tedy široké veřejnosti z řad dětí, mládeže i dospělých tentokrát ze Vsetína a jeho okolí našeho regionu Valašsko.

Termíny a bližší informace budou průběžně upřesněny Sledujte aktuality


VALAŠSKÉ KLOBOUKY

stará tělocvična vchod zezadu budovy Gymnázia Komenského 60

cvičební sál v 1. patře DDM Valašské Klobouky na ul. Mlýnská 432

KROUŽEK KARATE 

DĚTI 7-11 LET 

ZAČÁTEČNÍCI+NOVÁČCI  

vedoucí Ing. Josef Vaněk 


ÚTERÝ 15:00-16:00 hod. příchod dětí do šaten 15-10 minut před začátkem CVIČEBNÍ SÁL DDM MLÝNSKÁ 432

VÝKONNOSTNÍ ODDÍL KARATE 

MLÁDEŽ 12-17 LET

MÍRNĚ A STŘEDNĚ POKROČILÍ + NOVÍ ZÁJEMCI PO TALENTOVÉ ZKOUŠCE 

trenér Miroslav Coufal 

PONDĚLÍ 16:15-17:45 hod.  STARÁ TĚLOCVIČNA GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 60


ČTVRTEK 18:00-19:30 hod. CVIČEBNÍ SÁL DDM MLÝNSKÁ 432

Členové A teamu a pokročilí cvičenci dle individuálního rozpisu: soboty v Brumově po domluvě s trenérem

BRUMOV-BYLNICE

speciální tělocvična pro bojové sporty v Brumově 

budova ZUŠ ulice 1. Května 1030 (bývalá obecní škola, tělocvična je v 1. patře nad Malenkou)

KROUŽEK CVIČENÍ S FYZIOTERAPEUTKOU PRO DĚTI 4-6 let PŘÍPRAVKA lektor odborná fyzioterapeutka Mgr. Jana Coufalová ČTVRTEK 16:00-17:00 hod. SPECIÁLNÍ TĚLOCVIČNA UL. 1. KVĚTNA 1030 na poschodí v 1. patře


KROUŽEK KARATE 

DĚTI 7-11 LET ZAČÁTEČNÍCI+NOVÁČCI

vedoucí Ing. Josef Vaněk ČTVRTEK 15:00 - 16:00 hod. SPECIÁLNÍ TĚLOCVIČNA UL. 1. KVĚTNA 1030 na poschodí v 1. patře


NÁVOJNÁ/NEDAŠOV/NEDAŠOVA LHOTA

malá nebo velká tělocvična ZŠ Nedašov (provoz kroužku karate ve škole je opět povolen a k dispozici)

KROUŽEK KARATE ŠKOLKA PRO DĚTI 4-6 let (PŘÍPRAVKA) 

vedoucí Andrea Vaňková 

PONDĚLÍ 15:00-16:00 hod.

TĚLOCVIČNA ZŠ NEDAŠOV

KROUŽEK KARATE PRO DĚTI 7-11 LET (ZAČÁTEČNÍCI+NOVÁČCI) 

vedoucí Ing. Josef Vaněk

PONDĚLÍ 16:00-17:00 hod.

TĚLOCVIČNA ZŠ NEDAŠOV

PODMÍNKY A CENOVÝ SAZEBNÍK

  1. NA PRVNÍM TRÉNINKU VYPLNIT A PODEPSAT (nebo si přinést již vyplněnou, viz formulář přihláškaPŘIHLÁŠKU DO SPOLKU AKVK. Poznámka: Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte a souhlas GDPR je součástí formuláře přihlášky. 
  2. UHRADIT PRAVIDELNÝ ROČNÍ PŘÍSPĚVEK děti 4-11 let 500Kč, mládež 12-17 let 1400Kč  V TERMÍNU DO 30. ZÁŘÍ RESPEKTIVE PŘI NÁSTUPU V II. POLOLETÍ DO 28. ÚNORA NA ÚČET SPOLKU:                                                              Při nástupu až v II. pololetí neplatíte za dítě školné, viz bod 3 níže. SLEVU NA ŠKOLNÉ ZA DÍTĚ VŠAK MOHOU AUTOMATICKY UPLATNIT MATKY SAMOŽIVITELKY a zákonní zástupci v podobné situaci např. PĚSTOUNI a podobně + dostanou pro své děti kimono zdarma.                                                                                                                 číslo účtu: 2001697873/2010 variabilní symbol: rodné číslo dítěte oznámení příjemci: jméno a příjmení cvičence (nezapomeňte uvést jméno a RČ, které vyžadujeme kvůli identifikaci platby ale i k auditu Rejstříku sportu MŠMT a pro pojišťovnu);

  3. DÁLE PAK OSOBNĚ ZAJÍT VYPLNIT A PODEPSAT PŘIHLÁŠKU KE KROUŽKU DO PŘÍSLUŠNÉHO DDM (Val. Klobouky nebo Brumov-Bylnice) A UHRADIT ZDE NA MÍSTĚ školné za děti a mládež/školní rok (zahrnuje úrazové pojištění) V KANCELÁŘI PŘÍSLUŠNÉHO DDM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 450 Kč respektive DDM BRUMOV-BYLNICE 500 Kč.

V případě, že váháte vzhledem k aktuální situaci s COVIDEM, nabízíme možnost s přihláškou uhradit částku 300 Kč na měsíc (hotově na místě v tělocvičně oproti dokladu). Pokud se situace stabilizuje, doplatíte zbytek později. 


  1. ZAČÁTEČNÍCI (po přijetí automaticky nositelé bílého pásu a držitelé technického stupně vyspělosti 9.KYU) NEMUSÍ NOSIT (karate-gi) KIMONO, ALE POVINNOST CVIČIT V KIMONU PŘINÁLEŽÍ VŠEM ČLENŮM +8. KYU KIMONO VYŽADUJEME UŽ K PRVNÍM ZKOUŠKÁM - k přihlášce proto prosím dopište na zadní stranu, že máte zájem kimono závazně objednat (nakupujeme hromadně a poskytujeme zajímavou slevu; na základě toho vám zašleme další instrukce);
  2. POVINNOST CVIČIT S CHRÁNIČI A NOSIT CHRÁNIČE NA KAŽDÝ TRÉNINK PLATÍ PRO ČLENY +6.KYU ŽÁCI 9., 8., 7. KYU CHRÁNIČE MÍT ZATÍM NEMUSÍ, PŘÍPADNĚ ZAPŮJČUJEME Z KLUBOVÉHO VYBAVENÍ - k přihlášce proto dopište na zadní stranu, že máte zájem chrániče závazně objednat (nakupujeme hromadně a poskytujeme slevu; na základě toho vám zašleme další instrukce);

  3. ÚČAST NA ZKOUŠKÁCH/PÁSKOVÁNÍ JE PODMÍNĚNA VČASNOU ÚHRADOU POPLATKU ZA ZKOUŠKU A ZÁPIS DO SVAZOVÉHO REGISTRU - nejpozději 7 dní před ohlášeným termínem zkoušky zašlete 8.-6.kyu (žluté proužky až oranžové proužky) 400Kč nebo 5.-2.kyu (oranžový pás až hnědý pás) 600Kč na účet 2001697873/2010 oznámení příjemci: jméno a příjmení dítěte;

  4. ZAKOUPENÍ PRŮKAZU KARATISTY (BUDO PAS) ČESKÉHO SVAZU KARATE ČSKe PLATNÝ PO CELOU DOBU SPORTOVNÍ KARIÉRY A ČLENSTVÍ VE SVAZU KARATE ČR - jednorázově 100 Kč (platnost v ČR), 150 Kč (mezinárodní platnost), ovšem NENÍ NEZBYTNÉ, neboť plně funguje a dostačuje elektronická evidence; případně za poplatek 150 Kč vystavíme dle potřeby klubový certifikát;

  5. PŘÍSPĚVEK ZA ÚČAST NA SOUSTŘEDĚNÍ AKVK z. s. je jednotný 100 Kč/den (při nenaplnění minimálního počtu 10 osob může být poměrnou částí navýšen) - hradí se hotově většinou na místě nebo předem trenérovi;

  6. MIMOŘÁDNÉ TRÉNINKY A-TÝMU jsou zdarma;

  7. LETNÍ TÁBOR LUHAČOVICE (5 nocí 4500 Kč), LETNÍ TÁBOR VRŠATEC (5 nocí 3500 Kč), PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VAL. KLOBOUKY (3 dny bez obědu 650 Kč s obědem 850 Kč)


Podrobné informace a odkazy:


OBSAHOVÉ VYMEZENÍ

NÁPLŇ TRÉNINKŮ JE KONDIČNÍ PRŮPRAVA KE SPORTOVNÍMU ZÁPASU (KUMITE) A V POKROČILEJŠÍCH TRÉNINKOVÝCH SKUPINÁCH TAKÉ AKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ TALENTŮ PRO SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNU KATA S CÍLEM BUDOUCÍ ÚČASTI NA TURNAJÍCH

PROGRAM SOUSTŘEDĚNÍ JE PODLE ZAMĚŘENÍ BUĎ PŘEDSOUTĚŽNÍ PŘÍPRAVA, NEBO NÁCVIK TECHNIK PODLE ZKOUŠKOVÉHO ŘÁDU S CÍLEM (NABÝT) ROZŠÍŘIT, UKOTVIT A ZPEVNIT ZNALOSTI A DOVEDNOSTI K ÚSPĚŠNÉMU ABSOLVOVÁNÍ SPORTOVNÍHO KLÁNÍ NEBO TECHNICKÝCH ZKOUŠEK (PÁSKOVÁNÍ)

VÝKON TECHNICKÉ ZKOUŠKY (PÁSKOVÁNÍ) JE SECVIČENÍ A PŘEDVEDENÍ VŠECH POŽADOVANÝCH DOVEDNOSTÍ ZPAMĚTI S CÍLEM ZÍSKAT OFICIÁLNĚ UZNANÉ OPRÁVNĚNÍ DRŽITELE URČITÉHO TECHNICKÉHO STUPNĚ (ŽÁKOVSKÉ KYU A MISTROVSKÉ DAN)

KRITÉRIA HODNOCENÍ A POSTUPU

PŘECHOD Z TRÉNINKOVÉ SKUPINY ZAČÁTEČNÍKŮ DO SKUPINY MÍRNĚ POKROČILÝCH JE PODMÍNĚNÝ ÚSPĚŠNÝM SLOŽENÍM ZKOUŠKY 6. KYU

PŘECHOD Z TRÉNINKOVÉ SKUPINY MÍRNĚ POKROČILÝCH DO SKUPINY STŘEDNĚ POKROČILÝCH JE PODMÍNĚNÝ ÚSPĚŠNÝM SLOŽENÍM ZKOUŠKY 3. KYU

PŘECHOD Z TRÉNINKOVÉ SKUPINY STŘEDNĚ POKROČILÝCH DO SKUPINY POKROČILÝCH JE PODMÍNĚNÝ ÚSPĚŠNÝM SLOŽENÍM ZKOUŠKY 1. KYU

ÚČAST NA ZKOUŠCE (PÁSKOVÁNÍ) JE PODMÍNĚNA ÚČASTÍ NEJMÉNĚ JEDNOU BĚHEM ROKU NA JEDNOM (TECHNICKÉM) SOUSTŘEDĚNÍ

ÚČAST NA SPORTOVNÍ SOUTĚŽI KRAJSKÉ ÚROVNĚ JE PODMÍNĚNA ÚČASTÍ NEJMÉNĚ JEDNOU BĚHEM ROKU NA JEDNOM PŘEDSOUTĚŽNÍM SOUSTŘEDĚNÍ AKVK z. s. A ÚMÍSTĚNÍM NA 1. AŽ 4. MÍSTĚ V KLUBOVÉ SOUTĚŽI AKVK z. s. NEBO V NĚKTERÉ ZE SOUTĚŽÍ O POHÁR TALENTŮ (Jihomorav. nebo Zlín. kraje)

ÚČAST NA KLUBOVÝCH SEMINÁŘÍCH/ŠKOLENÍ JE PODMÍNĚNA STUPNĚM TECHNICKÉ VYSPĚLOSTI +5. KYU (SPLNĚNÍ PODMÍNEK ŠKOLENÍ OPRAVŇUJE K ZÍSKÁNÍ DALŠÍCH OPRÁVNĚNÍ A CERTIFIKÁTŮ NAPŘ. ASISTENT TRÉNÉRA AKVK z. s.)

ÚČAST NA SVAZOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH SEMINÁŘÍCH (VČETNĚ SEMINÁŘŮ HANSHIHO Takeji Ogawy 10. Dan NAPŘ. PRAHA-ČR, ILAVA-SLOVENSKO, BUDAPEŠŤ-MAĎARSKO, OMIŠALJ-CHORVATSKO atd.), POKUD NEBUDE UVEDENO JINAK, JE PODMÍNĚNA STUPNĚM TECHNICKÉ VYSPĚLOSTI +2. KYU

PROGRAM (ROČNÍ CYKLUS/školní rok)

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ A ROZDĚLENÍ DO SKUPIN (ZAČÁTEČNÍCI/POKROČILÍ) PODLE VĚKU - 2xROČNĚ ZÁŘÍ, ÚNOR

PRAVIDELNÉ TRÉNINKY DLE AKTUALIZOVANÉHO ROZVRHU PODLE ODDÍLŮ (KLOBOUKY, BRUMOV, NEDAŠOV,  VSETÍN) A SKUPIN (ZAČÁTEČNÍCI/POKROČILÍ) - 1xTÝDNĚ 60 MINUT děti 4-11 let (ZAČÁTEČNÍCI), 2xTÝDNĚ 90 MINUT mládež 12-17 let (MÍRNĚ A STŘEDNĚ POKROČILÍ)

PŘEDSOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AKVK z. s. (IDEÁLNĚ S ÚČASTÍ HOSTUJÍCÍHO INSTRUKTORA) ZAKONČENÉ KLUBOVÝM TURNAJEM O NOMINACÍ DO SOUTĚŽE O POHÁR TALENTŮ (9.-7. KYU) A DO KRAJSKÉ SOUTĚŽE (+6. KYU) - LISTOPAD, LEDEN, ČERVEN

SOUSTŘEDĚNÍ  PŘED KRAJSKOU SOUTĚŽÍ PRO VYBRANÉ ZÁVODNÍKY (+6. KYU) BĚHEM SOUTĚŽNÍ SEZÓNY (BŘEZEN-1.KOLO KRAJSKÝ POHÁR, ČERVEN-2.KOLO KRAJSKÝ POHÁR, ŘÍJEN-KRAJSKÉ MISTROVSTVÍ)

MIMOŘÁDNÉ TRÉNINKY A-TÝMU PRO VYTRVALÉ NEBO TALENTOVANÉ ZÁVODNÍKY (+6. KYU) NA POZVÁNÍ JAKO ODMĚNA VŽDY BEZPROSTŘEDNĚ PO ÚČASTI NA ZÁVODECH (ROZBOR VIDEOZÁZNAMU A ANALÝZA  PODANÉHO VÝKONU S COUCHEM NEBO TRENÉREM)

TECHNICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ + ZKOUŠKY STV POVINNÉ PRO ZÁJEMCE O POSTUP A VYKONÁNÍ ZKOUŠEK VŠECH TECHNICKÝCH VYSPĚLOSTÍ (PÁSKOVÁNÍ) - ŘÍJEN, ÚNOR (OPRAVNÁ ZKOUŠKA PROBÍHÁ V RÁMCI PŘEDEM DOMLUVENÉHO NÁSLEDUJÍCÍHO PRAVIDELNÉHO TRÉNINKU)

LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR (LUHAČOVICE) + ZKOUŠKY STV DLE AKTUÁLNÍCH PROPOZIC - VŽDY 1. - 6. ČERVENCE

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR (VALAŠSKÉ KLOBOUKY) + ZKOUŠKY STV DLE AKTUÁLNÍCH PROPOZIC - VŽDY DRUHÝ TÝDEN V ČERVENCI

LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR (VRŠATEC) DLE AKTUÁLNÍCH PROPOZIC - VŽDY TŘETÍ TÝDEN V SRPNU

DESATERO PRO RODIČE A FANOUŠKY:

Co by měli vědět rodiče, pokud ze mě chtějí mít sportovce?                         >>>     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                AKVK z. s.