Poradna Kinetfyz

KOMPLEXNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY FYZIOTERAPEUTA

Pociťujete tělesné vyčerpání, bolesti nebo funkční pohybové obtíže po náročném pracovním či sportovním výkonu?

Máte lékařem stanovenou diagnózu?

REHABILITACE A MASÁŽE PRO DOSPĚLÉ

odstranění bolestí pohybového aparátu

rehabilitace po úrazech a operacích

cvičení pod vedením fyzioterapeutky

KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

poúrazová pohybová terapie přirozené funkční posilování a protahovaní

TEJPOVÁNÍ (MLÁDEŽ A DOSPĚLÍ)

tejpy (prevence a regenerace svalového a úponového přetížení)

CVIČENÍ VÝVOJOVÉ ŘADY PODLE KONCEPTU DNS PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Dynamická neuromuskulární stabilizace znovu nastartuje vývojově přirozené zdravé pohybové vzorce (sedavá a jednotvárná práce, civilizační vlivy a špatné pohybové návyky, přetěžování organizmu, předčasné zaškolení ve sportu zejména u dětí apod.)

Po telefonické domluvě: 

PONDĚLÍ 15:00 - 17:00 

STŘEDA 15:00 - 17:00

ČTVRTEK 8:00 - 12:00

Tel.: 728 280 341, 776 826 531

kinetfyz@email.cz

www.kinetfyz.cz