Rozhovor

úterý, 07 září 2021

Rozhovor s předsedou Akademie Karate Valašsko Miroslavem Coufalem z Brumova

Akademie Karate Valašsko (Valašské Klobouky, Brumov-Bylnice, Vsetín) - Děti a mládež vedeme ke sportu a postoji fair play (což značí dodržování pravidel nebo rovné zacházení se všemi zúčastněnými). Dospělí mohou očekávat tyto benefity: redukce nadváhy, odbourávání stresu a pocitů únavy, rozvoj kondice, koordinace a koncentrace. Cvičení karate je aerobního charakteru a druhem přirozeného funkčního tréninku.

Přinášíme rozhovor s předsedou Akademie Karate Valašsko
Miroslavem CoufalemKdy jste s cvičením karate začal?
Karate se věnuji od "devadesátek", začal jsem tedy v době akčních filmových idolů, kdy nabídka kroužků a sportovního vyžití nebyla zdaleka tak pestrá jako dnes. Tehdy mi přišlo naprosto samozřejmé, přihlásit se do karate, protože to zkrátka bylo hodně populární. 

A jak je to s karate dnes? Nemusím mít třeba obavy, že cvičení nezvládnu nebo třeba že se mé dítě na tréninku vážně zraní?
Od té doby se ale mnoho vyvinulo a posun kupředu je patrný i v hloubce a profesionalitě, kterou daný systém dnes nabízí. Jakožto vystudovaný certifikovaný trenér s bohatou zkušeností, můžu zodpovědně říct, že biomechanika a fyziologie lidského těla, vývojová psychologie a další průnikové vědní obory jsou tou podstatou, která dnes zaručuje a chrání zdravotní aspekty rozvoje cvičence a ovlivňuje celý charakter tréninkových jednotek. Alespoň u nás tomu tak rozhodně je a o nějakém výkonnostním přepínání svěřenců nelze hovořit.


A komu je vlastně nabídka vašeho spolku a sportovního klubu určena?
Pravidelné tréninky nabízíme také dospělým, protože platí, že začít s tímto druhem sportu lze i mnohem později a aktivně vytrvat můžete až do poměrně pokročilého věku. Právě samotné cvičení má přímý vliv na zdraví, ať už je to třeba ohebnost, svalové napětí a obecně aerobní kondice a imunita.


Říkáte dospělých... a co si mám tedy konkrétně představit? S čím se na tréninku potkám?
U dospělých karatistů rozvíjíme především techniku a v návaznosti na to také schopnost bránit se útoku beze zbraně, udržujeme ohebnost a kondici. Význam rekreačního cvičení karate je hlavně v individuálním přístupu. Každý si stanovuje své limity a cíle sám. Návyky získané pravidelným tréninkem se v kritické době mohou hodit. Pracujeme s partnerem, ale namísto soupeření spolupracujeme a uplatňujeme funkční postupy pro intuitivní a otevřené řešení situací sebeobrany. V tom se odlišuje karate od celé řady komerčně laděných sebeobranných systémů cílených na agresi a tvrdost prvoplánovitě. Na druhou stranu se taky speciálně u nás spíš vyhýbáme mechanickému a fixnímu přístupu trénování předem známých modelových situací, i když to závisí hodně od zkušenosti a technické vyspělosti cvičence. Především jde o celkovou pohodu a radost z pohybu, který má smysl.

Miroslav Coufal (vlevo) - foto, zdroj: Facebook AKVK


A co děti a mládež, co přináší karate a členství ve vašem oddílu právě jim?

Zejména děti a mládež naleznou u nás účelné vyžití a trávení volného času. Pomáháme u dětí rozvinout sebeovládání, jejich fyzickou obratnost, ohebnost, rychlost, pohybovou koordinaci a psychickou koncentraci. Držíme se konkrétního zkouškového řádu, čímž vychováváme cílevědomě a bezpečně, protože kritéria hodnocení jsou vždy každému známá předem. Jsem zároveň zkušební komisař a lektor... ale není to jenom o páskování, i když iniciace a vůbec zkušenost obstát před sebou samým a před komisí v situaci nějaké přechodové zkoušky na vyšší stupeň vyspělosti dnešním mladým řekněme chybí. Potom hledají adrenalinovou zábavu a dokazují si svou hodnotu na nesprávných místech. Je to hlavně o příležitosti poznávat své hranice bezpečně v rámci fair play, učit se rozvaze a vytrvalosti. Samozřejmě že talentovaní nebo zapálení jedinci můžou u nás jít cestou soutěží, zápasů o poháry a mířit na Olympiádu. Ale hlavním smyslem je vychovat je k lásce k tomuto sportu. Asi jako když na umělecké škole učíte hudbu. Ne všichni absolventi touží a budou hrát v orchestru, ale mít možnost a dovednost zahrát sobě nebo přátelům pro potěšení... to jim nikdo nevezme.

Mluvil jste o svých začátcích, musel jste si projít určitým vývojem a máte již něco za sebou. Proč byste váš kroužek karate doporučil dnešním mladým rodičům při jejich rozhodování?
Systém karate buduje všestranný pohybový základ. Podobně jako v gymnastice je metodika zaměřená na funkční posilování a protahování celého těla. K tomu se pevně váže propracované kurikulum specifických dovedností a kompetencí. Již záhy mají děcka co předvést a jsou vlastníky jedinečného a flexibilního repertoáru pohybových dovedností. Třeba že kopnou až nad hlavu nebo udělají šňůru, umí se rychle krýt a reagovat, padat na zem nebo se vyprostit z držení nebo klinče. Opakovaným souvislým zápolením jsou lépe připraveni čelit nárokům vyhrocené situace. Je to hodně do života. Dodává jim to sebevědomí a zároveň i určitou pokoru a učí se respektovat jeden druhého. No a rozhodně kamarádství se velice dobře získává a posiluje, protože je u toho zábava a samozřejmě zdravé soupeření. To se musí zažít (smích).

Tak mě napadá, jak je to s děvčaty? Je karate také dívčí sport?
Nepochybně. Máme v republice úspěšné reprezentantky, které se skoro nominovaly na Olympiádu a jsou mistryně Evropy a světa. Zároveň jsou holky preciznější, ale umí být i dost houževnaté a odolné. Sám mám dceru, a i když rozumím tomu, že svalová vlákna žen a mužů, stavba kostry a tak dále se významně liší, mám taky zkušenost a přesvědčení, že to holky nemusí hned vzdát. Jistě. Jejich hranice jsou obecně jinde, přestože i toto tvrzení je diskutabilní a vysoce individuální, ale nebýt v případě nouze jen pasivní obětí a mít rozvinutou schopnost těžit ze znalostí funkce těla, a především jeho slabin a pohybových principů, to může být velká výhra a přínos.

Takže karate je hlavně o sebeobraně? Lidé mají možná zkreslené představy. Jak to vlastně je?
Existuje rozlišování sportovního a tradičního pojetí. Sportovní karate učí především efektivně zaútočit a získat body či vítězství, zatímco tradiční karate učí především účinnou obranu s cílem, jak v co nejkratším čase napadení ukončit nebo ho zamezit, aby se boj dále nerozvinul ve rvačku. Jasně, že čím déle boj trvá, narůstá šance, že to schytám, neustojím, nebo přijdu o šanci utéct či volat o pomoc. A myslím tím při napadení bez pravidel, kdy jde o zdraví a život, nikoliv sportovní zápas řízený rozhodčím. Ačkoliv je mi osobně tradiční přístup bližší, a je to dané spíš věkem, dětem a mladým lidem rozhodně doporučuji sportovní zkušenost. Dnes už máme kvalitní technologie, protektory chrání hlavu, tělo, končetiny, chrup i genitálie, není třeba se toho bát. Na druhou stranu by se podle mého názoru neměl z tréninku vytratit ani prvek sebeobrany a zácvik v trochu odlišné taktice a strategii. Pro sebeobranu není na místě rozvíjet "bojového ducha", jak se někdy říká. Podstata tkví v přežití a stojí na zásadě - zdraví na prvním místě. Karate nevychovává z lidí rváče, ale psychicky a fyzicky odolné jedince.


Kolem karate se občas tvoří mýtus duchovna. Jak se k tomuhle stavíte?
Ano, setkávám se i s tímto názorem především u věřících lidí a křesťansky orientovaných. Neustále zdůrazňuji, že je třeba si dát pozor a v drobnohledu rovněž rozlišovat tradicionalistické karate od původní tradiční formy, která je prostá. U tradicionalistického pojetí většinou dominuje nějaká symbolika válečníka nebo uctívání a více méně proniká zjevná či latentní esoterika až mystika. Taky se výrazněji projevuje sklon k uzavřenosti a lpění na rituálech. Tomu se u nás snažíme obloukem vyhnout. Od toho se distancuji, se sportem a rekreačním cvičením karate to nemá nic společného. Lidé si tak mohou něco kompenzovat, hledají například v jiných kulturách, budhismus nebo zen je tak nejčastější, ale i tomu se dá odolávat. V našem oddíle podporujeme spíš pragmatický přístup. Zdravý pohyb, ekonomie pohybu, funkční pohyb, reflexy a jiné fyzické dispozice, se kterými lze přirozeně uvědoměle pracovat, to je, co nás zajímá. To ve svém klubu garantuji, a to je formace, kterou předáváme. Pevně věřím, že dáváme dobrý základ pro vnitřní svobodu. Aby člověk nehledal nějaké nádstavby přejaté z cizí kultury, které nerozumí.

Nabízí se pak otázka, co pro vás znamená Japonsko, jeho historie a kultura?
Mám-li být upřímný, je odpověď snadná. Je to spíš okrajový předmět mého vzdělání. Snažím se brát si odevšad jen dobrý příklad. Líbí se mi třeba, že děti v japonských školách si po sobě ve třídách samy uklízejí, drhnou podlahy a tak. Taky mám vřelý vztah k japonským zahradám, které mě uklidňují. Dalo by se něco najít, jistě, ale není to stěžejní v mém životě.

Chtěl byste vzkázat rodičům a potenciálním zájemcům o cvičení karate z řad čtenářů našeho zpravodajství na webu NašeValašsko.info?
Určitě předem děkuji za sdílení informace o nás o našem sportovním klubu. Existujeme již od roku 2016 a postupně se nám rozrůstá členská základna a pomalu rodí talenty, a to mě samozřejmě těší. Mimo jiné se celkem úspěšně ubíráme cestou spolupráce s krajským a republikovým svazem (olympijského) karate a české ligy bojových sportů (České unie boj. sportů), kdy naším úsilím je vytvořit takové zázemí a podmínky, abychom v našem regionu již v brzké době mohli odstartovat pořádání krajských a republikových soutěží a další pobytové akce s významem pro město a naše spoluobčany. Covid nás poněkud zbrzdil, ale věříme, že se karta opět obrátí a budeme zdárně pokračovat. Jakožto rodiče nás můžete v tomto ohledu významně podpořit. V současné situaci by mělo být velice prospěšné probudit opětovný zájem dětí a mládeže o sport a pravidelnou pohybovou aktivitu vůbec. V naší nabídce máme rovněž cvičení rodičů s dětmi a rádi uvítáme v našich řadách také dospělé cvičence - třeba i mého "středního" věku a starší, kteří ještě pamatují začátky karate v České republice nebo už v mládí trénovali a chtěli by své dovednosti oprášit. Těšíme se i na úplné začátečníky a jsme na ně připraveni.


Více informací najdete na náborovém letáku a oficiálních webových stránkách www.karatevk.cz nebo na www.goju-ryu--kobudo-brumov.webnode.cz