Karate Camp Vsetín

Unikátní projekt soukromé základní školy, kde v naší spolupráci vzniká předpoklad pro zavedení nového oddílu karate. Ve sportovní sekci "ZŠ Integra Vsetín a AKVK z. s." postupnými kroky plánujeme náborové lekce v rámci tělesné výchovy napříč školou ve všech ročnících 1. i 2. stupně s cílem vybrat zájemce a talenty pro víkendový Karate Camp Vsetín. Camp se uskuteční podle zájmu nejméně však jedenkrát během roku s cílem získat závazné přihlášky pro šk. rok 2021/2022. Pokud se záměr projektu vydaří, založíme oddíl AKVK z. s. při ZŠ Integra Vsetín, který bude opět otevřen všem, tedy široké veřejnosti z řad dětí, mládeže i dospělých tentokrát ze Vsetína a jeho okolí regionu Valašsko. 

Termíny a bližší informace budou průběžně upřesněny Sledujte aktuality